Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
627.
Тірон-Воробйова Технологія лізоцимовмісних біополімерних комплексів рослинного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Тірон-Воробйова Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012
628.
Бальних В.Д. Технологія отримання йодиду натрію особливої чистоти для монокристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бальних Валентина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
629.
Капустян А.І. Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Капустян Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012
630.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
631.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
632.
Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання [Книга] : аналітична доповідь / [Тищук Т.А. та ін. ; за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 96 с. – ISBN 978-966-554-155-4
633.
Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти [Книга] : [монографія] / Тетяна Ляшенко ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2011. – 288, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-02-6286-7
634.
Туриця Ю.О. Триботехнічні параметри контакту тертя в умовах динамічного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Туриця Юлія Олександрівна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2012
635.
Волович О.О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності [Книга] : збірник статей та аналітичних матеріалів / Волович О.О., Воротнюк М.О., Габер Є.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-966-438-396-4
636.
Ковальов А.І. Удосконалення методу оцінювання вогнезахисної здатності покривів залізобетонних перекриттів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ковальов Андрій Іванович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Український н.-д. ін-т цивільного захисту. – Київ, 2012
637.
Крюков М.О. Удосконалення метрологічного забезпечення вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп"ютерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Крюков Михайло Олександрович ; М-во енергетики та вугільної пром-сті України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-сті. – Севастополь, 2012
638.
Україна між Росією та Європейським Союзом: пошук ідентичності [Книга] : матеріали Міжнародної наукової конференції, 19 травня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол. : В.О. Огнев"юк (гол.), Л.Л. Хоружа. К.О. Линьов, Г.М. Надтока та ін. ; наук. ред. Г.М. Надтока]. – Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 148 с. – Бібліогр. в кінці доп.
639.
Камінський Є.Є. Україна. США. Світ [Книга] : вибране / Євген Камінський ; вступне слово Ю.М. Пахомов ; [упоряд. : І.М. Коваль, О.В. Потєхін ; наук. ред., післямова О.В. Потєхін]. – Київ : Центр вільної преси, 2012. – 492 с., [4] с. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-966-2123-35-7
640.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
641.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
642.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
643.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
644.
Спанатій О.С. Український самвидав 1960-80-х років: сегмент неперіодичних видань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Спанатій Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
645.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
646.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
647.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
648.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
649.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
650.
Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex