Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Гаврилюк В.А. Ступень реального бытия. Основание и его генетическая экспозиция [Брошура] / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; вып. 9)
602.
Гаврилюк В.А. Субстанциальный и акцидентальный типы развития [Брошура] : (к вопросу об односторонности марксистско-ленинской концепции развития) / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2007. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; вып. 1). – ISBN 978-966-8424-65-6
603.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
604.
Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія [Дисертація] : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
605.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
606.
Сучасні виклики правам і свободам людини [Книга] : матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60-й річниці Загальної декларації прав людини і 10-й річниці Омбудсмана України, [(м. Київ, 14 квітня 2008 року)] / [за ред. Н.І. Карпачової]. – Київ : К.І.С., 2010. – 155, [1] с., [16] c. іл. : фотоіл. – ISBN 966-7855-00-7
607.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
608.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
609.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
610.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
611.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
612.
Сходознавство [Журнал] / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
613.
Сходознавство [Журнал] / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
614.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
615.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
616.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
617.
Сопко О.І. Творчість Івана Югасевича у традиціях рукописної книги Закарпаття XVIII - XIX століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сопко Одарка Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2012
618.
Крайлюк Л.В. Творчість Ніла Хасевича у контексті розвитку українського образотворчого мистецтва першої пол. XX ст.: жанрово-видова структура, еволюція художньо-образної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Крайлюк Любов Валентинівна ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2012
619.
Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах [Книга] : матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / [Бичко А. та ін. ; упоряд. І. Щукіна] ; Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 308 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-24-2
620.
Гоян В.В. "Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації" [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Гоян Віта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
621.
Квашина Т.А. Телевидение и общество [Книга] : этнокультурные факторы телевизионного дискурса / Т.А. Квашина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. – 246, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 210-220. – (Социология). – ISBN 978-5-288-05109-8
622.
Бабак В.П. Теоретичні основи захисту інформації [Книга] = Theoretical bases of information protection : підручник [для студ. вищих техн. навч. закладів] / В.П. Бабак. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 752 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 748-750. – ISBN 978-966-598-404-7
623.
Теорія нотаріального процесу [Книга] : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; Центр учбової літератури, 2012. – 928 с. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – (Серія "Процесуальні науки"). – ISBN 978-617-566-135-2; 978-611-01-0371-8
624.
Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк Вікторія Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
625.
Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шиян Дарья Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,