Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
527.
Преподаватель XXI век [Журнал] : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва : Прометей, 2003-. – ISSN 2073-9613
528.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
529.
Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
530.
Шестопалов С.В. Принципи створення інтелектуальної надбудови в NGN [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шестопалов Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
531.
Македон В.В. Принципи та організаційні складові інтеграційної політики компаній у міжнародних моделях корпоративного управління [Книга] : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ, 2011. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 359-370. – ISBN 978-966-434-115-5
532.
Природа и Человек XXI век [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
533.
Гаврилюк В.А. Проблема логического выведения системы категорий теории развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2007. – 48 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" / вып. 5). – ISBN 966-978-8424-73-1
534.
Ковальчук І.А. Проблема репрезентації знання в епістемічній логіці (історико-логічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09. 00.06 / Ковальчук Іван Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
535.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
536.
Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання [Книга] / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 64 с. : табл., іл.
537.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомирський військовий ін-т ім. С.П. Корольова нац. авіаційного університету. – Житомир. – ISSN 2076-1546
538.
Проблеми суспільної географії [Журнал] / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010-
539.
Проблемы общественной географии [Журнал] : сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т географии. – Киев, 2010-
540.
Бабін Б.В. Програмне регулювання у сучасному міжнародному праві: еволюція, форми та механізми реалізації [Книга] : монографія / Б.В. Бабін ; за заг. ред. Баймуратова М.О. – Одеса : Фенікс, 2012. – 454 с. – Бібліогр.: с. 393-449. – ISBN 978-966-438-533-3
541.
Фостик Б.В. Протекціоністська політика України в умовах членства в СОТ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фостик Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
542.
Макки А.Ф. Процеси та обладнання переробки шламу розсолоочистки в виробництві кальцинованої соди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Алла Файяд Макки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011
543.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
544.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
545.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
546.
Ільченко О.М. Радіовимірювальні прилади на основі оптичних перетворювачів із частотним виходом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Ільченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
547.
Тарарина Т.П. Разные судьбы. Мои Поповы. Род Рубинских (1811-2011) [Книга] : по архивным документам, письмам, воспоминаниям / Т.П. Тарарина. – Москва : Тарарина Т.П., 2012. – 383, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-5-9903-1581-5
548.
Кубко А.Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України [Автореферат] : автореф. дис... . канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кубко Андрій Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
549.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
550.
Чепурна Т.Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небезпеки із застосуванням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Чепурна Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,