Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing : міжнародний журнал / НДІ інтелект. комп"ютерних систем ; Тернопіл. нац. екон. ун-т у співпраці з Ін-том кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. акад. наук України. – Тернопіль, 2002-. – ISSN 1727-6209
527.
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика [Книга] : монографія / Н.М. Авшенюк [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 279, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 247-248. – Бібліогр.: с. 235-246 та в дод. – ISBN 978-966-189-328-2
528.
Комплексне управління, безпека і робастність [Книга] = Integrated management, security, and robustness / НАН України [та ін.] ; [редкол.: В.Л. Богданов, В.М. Геєць, Ю.М. Єрмольєв та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 333, [2] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Тит. арк. та назва на обкл. парал. укр., англ. - Анот., зміст, статті укр., англ. – Бібліогр.наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7376-4
529.
Компьютерная математика [Журнал] = Комп"ютерна математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2000-
530.
Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
531.
Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
532.
Вишневська Г.Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця XIX - початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вишневська Г.Б.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
533.
Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
534.
Тищенко О.В. Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
535.
Лапіна В.В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами [Автореферат] : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.01 / Лапіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
536.
Чернега Г.О. Концепція соціальної фігурації в соціології Н. Еліаса: історико-теоретична реконструкція [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Чернега Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014
537.
Мороз П.А. Координація грошово-кредитної та бюджетної політики в забезпеченні економічного зростання [Автореферат] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Мороз Павло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
538.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
539.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
540.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
541.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
542.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
543.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
544.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
545.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
546.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
547.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
548.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
549.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
550.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex