Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Клемпарський М.М. Державні службовці як суб"єкти трудового права України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Клемпарський Микола Миколайович ; М-во внутр. справ, Харків. ун-т внутр. справ. – Харків, 2014
377.
Могилко Л.В. Державні цінні папери у фінансуванні бюджетного дефіциту України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Могилко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
378.
Пасечник О.С. Державно-правові погляди Номана Челєбіджихана [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пасечник Ольга Святославівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
379.
Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
380.
Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
381.
Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015
382.
Дзвін [Журнал] : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
383.
Халед Салута Диверсификация внешнеторговых связей Сирии в условиях региональной нестабильности [Дисертація] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Салута Халед ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014
384.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
385.
Яструбецька Г.І. Динаміка українського літературного експресіонізму [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Яструбецька Г.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
386.
Диференційна психологія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
387.
Ковальов Д.О. Діагностування стадій корозійно-механічного руйнування нержавіючих сталей електрохімічним імпульсним методом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Ковальов Даниіл Олександрович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014
388.
Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання [Книга] = Business correspondence: tips on writing and assessment : навч. посібник для студентів екон. і правових спеціальностей немов. вузів / Держ. ВНЗ "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України", Каф. іноз. мов ; [уклад.: С.В. Дорда, І.В. Соколова, Л.В. Гнаповська, І.А. Бокун]. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-617-668-000-0
389.
Пагіря А.В. Діяльність інтелігенції Української РСР з охорони природного середовища (друга половина 1940-х - перша половина 1980-х рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
390.
Динікова Л.Ш. Діяльність Ісмаїла Гаспринського в контексті міжкультурних комунікацій кримськотатарського суспільства в кінці XIX - на початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. … канд. культурології : 26.00.01 / Динікова Лілія Шерифівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
391.
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності [Книга] : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур; [Горбань Т.Ю. та ін.] ; за ред. А.П. Коцура, Н.В. Тереса ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Книги - XXI, 2007. – 462, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8653-95-7
392.
Остафійчук Б.К. Довідник з оптики [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Б.К. Остафійчук, М.М. Яцура, А.М. Гамарник ; за ред. Б.К. Остафійчука. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 248, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 232-242. – Бібліогр.: с. 231. – ISBN 978-966-640-387-5
393.
Довідник нотаріуса [Журнал] : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
394.
Довідник нотаріуса [Журнал] : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
395.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
396.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
397.
Білик В.Д. Домінанта психічного вогню [Книга] : нове розуміння природи людини, суспільства, історії, нове осмислення людського буття / Василь Білик ; Міжнар. акад. оригінальних ідей. – Суми : Мрія-1, 2008. – 803, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-566-377-5
398.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
399.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
400.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex