Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
502.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
503.
Історія України [Книга] : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 р. : виходить з 1968 р. / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова ; наук. ред. Г. Боряк]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2014. – 711, [1] с. – На авантит. зазнач.: Ювілейне вид. 45 випуск. - 75-річчя Нац. іст. б-ки України. - Імен. та геогр. покажч.: с. 610-700. – Бібліогр.: с. 701-709. – ISBN 978-966-95419-9-4
504.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
505.
Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
506.
Тарасюта К.С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808 - 1814 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тарасюта Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
507.
Касянюк М.В. Квазіфробеніусові кільця [Дисертація] : дис. ... канд. фіз-матем. наук : 01.10.06 / Касянюк Марина Володимирівна ; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
508.
Моргун В.Ф. Кваліфікаційні наукові роботи з психології [Книга] : курсова, бакалаврська, магістерська : метод. посібник для студентів / В.Ф. Моргун, Л.С. Москаленко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, Психол.-пед. ф-т, Каф. психології. – Київ : Слово, 2013. – 163, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-164. – ISBN 978-966-194-143-3
509.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : международный научно-теоретический журнал. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
510.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
511.
Київська поетична школа [Книга] : антологія : вибране / [упорядкування Михайла Григоріва]. – Київ : Преса України, 2013. – 151, [1] с. : портр. – В змісті авт.: Микола Воробйов, Василь Голобородько, Михайло Григорів, Віктор Кордун. - Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-155-1
512.
Київське музикознавство [Журнал] : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ
513.
Київське музикознавство [Журнал] : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ
514.
Бондаренко Г.Н. Кинетика формообразования радионуклидов в почвах как ключевой фактор прогнозирования экологического состояния природной среды [Книга] = Kinetics of radionuclide speciation in soil as a key factor in forecasting of ecological state of the environment / Г.Н. Бондаренко, Л.В. Кононенко, И.Л. Колябина ; [Гос. учреждение "Ин-т геохимии окружающей среды Нац. акад. наук Украины"]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 201, [2] с. : ил., табл. – Тит. л., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 183-197. – (Проект "Наукова книга" = "Scientifik book" project). – ISBN 978-966-00-1453-4
515.
Китаєзнавчі дослідження [Журнал] : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ. – ISSN 2409-904X
516.
Пилипів В.М. Класичні основи теорії чисел [Книга] : [навч.-метод. посібник] / Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І. ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – 66, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 66
517.
Клиническая онкология [Журнал] / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
518.
Клиническая онкология [Журнал] / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ України. – Киев, 2011-
519.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
520.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
521.
Книга в Україні 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7079-4
522.
Книга в Україні 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот.: В.С. Гоїнець, І.Г. Лиханова, Л.С. Новосьолова, Д.В. Устиновський ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-7288-0
523.
Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ [Автореферат] : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
524.
Воробйова В.І. Комбінаційні леткі інгібітори атмосферної корозії сталі на основі рослинної сировини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Воробйова Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
525.
Круглик В.С. Комп"ютерні засоби комунікації [Книга] : навч.-метод. посібник / В.С. Круглик, М.О. Вінник. – Херсон : ВКФ "СТАР" ЛТД, 2014. – 272, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-272. – ISBN 978-966-1596-39-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex