Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
552.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
553.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
554.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
555.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
556.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
557.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
558.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
559.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
560.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
561.
Дудніков М.С. Критерії геолого-економічної оцінки нафтогазових об"єктів на початковій стадії їх вивчення (на прикладі Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Дудніков Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
562.
Культура і сучасність [Журнал] = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
563.
Савченко А.А. Культурологічні виміри енергоінформаційної складової еволюціонізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Савченко Анжеліка Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
564.
Лавриненко С.Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Лавриненко Світлана Томівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
565.
Лавриненко С.Т. Культуроправова інформативність фольклорних текстів: лінгвокультурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Лавриненко Світлана Томівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
566.
Галущак М.О. Курс загальної фізики. Практичні заняття [Книга] / Галущак М.О., Луцишин Т.І., Басараба Б.Ю. ; за ред. М.О. Галущака ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-224-4
567.
Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей [Книга] = Lectures on probability theory : навч. посібник [для студентів ВНЗ, які навч. за фін.-екон. напрямками підгот.] / Ф.В. Моцний ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – 2-ге вид., допов. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 198-201. – ISBN 5-06-003464-X
У прим. № 1692903 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КДУ імені Тараса Шевченка від автора з найкращими побажаннями.
26.02.2015. Київ, НАСОА. Підпис.
568.
Лабораторна діагностика [Журнал] : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Українське т-во клінічної лабораторної діагностики ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України [та ін.]. – Київ, 1997-
569.
Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч.: 70-річчю каф. фіз. географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 60-річчю Львів. шк. ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К. І. Геренчука, 80-річчю з дня народж. проф. Г.П. Міллера : 24-27 вер. 2014 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії, Карпат. нац. природний парк ; [редкол.: А. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Ворохта : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
570.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
571.
Гуменюк Ж.Г. Латинська мова [Книга] : навч. посібник для студентів гуманіт. ф-тів / Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., перероб. – Київ : Слово, 2013. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-321. – ISBN 978-966-194-133-4
572.
Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты [Книга] : монография / С.Ю. Штрыголь [и др.] ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацев. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 423, [1] с., [20] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 370-420. – ISBN 978-617-7127-03-0
573.
Пресняков А.Е. Литовско-Русское государство в XIII-XVI вв. [Книга] / Александр Пресняков. – Минск : Харвест, 2012. – 296 с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Неизвестная история / учредитель А.Е. Тарас). – ISBN 978-985-18-1210-9
574.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
575.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex