Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Гоголь Н.В. Петербургские повести [Книга] / Николай Гоголь ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 302, [6] с. : ил. – Примеч.: с. 298-302. - Содерж. также: Миргород ; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6065-5
527.
Письменники-ювіляри. 2013 [Книга] : сценарії / [упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада: Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 123, [5] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-10-4
528.
Південний захід. Одесика [Журнал] = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
529.
Юрків Б.М. Підвищення ефективності протипожежного захисту житлових і громадських будівель шляхом вдосконалення систем їх блискавкозахисту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Юрків Богдан Мирославович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012
530.
Філатов О.Ю. Підвищення ефективності фінішної алмазно-абразивної обробки оптичного скла і природного каменю за умов активного контролю якості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Філатов Олександр Юрійович ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012
531.
Осадчий О.А. Підвищення стійкості інструменту з КНБ при чистовому точінні загартованих сталей за рахунок забезпечення вібростійкості різців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Осадчий Олександр Анатолійович ; НАН України ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2012
532.
Юрчик Г.В. Підвищення точності вимірювання при контролі параметрів теплофізичного стану речовин та матеріалів в промислових мікрохвильових технологіях [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Юрчик Геннадій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2012
533.
Новіков В.В. Підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань на основі вдосконалення методу Монте-Карло [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Новіков Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013
534.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
535.
Бушуева Л.А. Повседневность университетского профессора Казани 1863-1917 гг. [Книга] / Л.А. Бушуева ; [науч. ред. Е.А. Вишленкова]. – Казань : Центр инновационных технологий, 2012. – 287, [1] с. – Библиогр.: с. 249-270 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-93962-580-7
536.
Рибка С.В. Подавлення завад зі змінними характеристиками у багатоканальних модемах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Рибка Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012
537.
Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
538.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
539.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1775
540.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
541.
Пригодій С.М. Полікритика американського неоромантизму (шляхетність, химерність, утопія) [Книга] : монографія / Пригодій С.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка ; ПП Сердюк В.Л., 2012. – 325, [1] с. – Бібліогр.: с. 322-324. – ISBN 978-617-7047-01-7
542.
Черінько І.П. Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Черінько Ігор Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
543.
Волошин О.А. Політика Росії щодо співдружності незалежних держав [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошин Олег Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012
544.
Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
545.
Антоненко А.С. Полугруппы конечно-автоматных преобразований [Дисертація] : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Антоненко Александр Сергеевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2012
546.
Авдеенко С.И. Последний атаман. Тайна императора [Книга] : повести из истории Запорожского края / Сергей Авдеенко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. – 107, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2962-66-6
547.
Авдеенко С.И. Последний бой сталинского сокола [Книга] : повесть / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : [Типогр. "Люкс"], 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-966-8428-58-6
548.
Черняк О.І. Потокові методи і засоби повнофункціональної побітової арифметики зі зменшеними витратами обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Черняк Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницьк. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
549.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
550.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex