Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Ab Imperio [Журнал] : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2000-. – ISBN 978-5-89423-110-5
2.
Alma mater. Вестник высшей школы [Журнал] : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва : Наука, 1940-. – ISSN 1026-955X
3.
Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei. Stiintele vietii [Журнал] = Известия Академии Наук Молдовы=Journal of Academy of sciences of moldova / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau
  № 2 (317). – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
4.
Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei. Categoria B. Stiinte medicale [Журнал] = Вестник Академии наук Молдовы=Bulletin of the Academy of sciences of Moldova / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau
  № 2 (34). – 2012. – резюме англ., рос. та румунск. мовами
5.
Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei. Categoria B. Stiinte medicale [Журнал] = Вестник Академии наук Молдовы=Bulletin of the Academy of sciences of Moldova / Academia de stiinte a Moldovei. – Chisinau
  № 3 (35). – 2012. – резюме англ., рос., румунск .мовами
6.
Condensed matter physics [Журнал] = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
7.
Condensed matter physics [Журнал] = Фізика конденсованих систем / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 1993-. – ISSN 1607-324Х
8.
Contributions from the Museum of paleontology [Журнал]. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
9.
Contributions from the Museum of paleontology [Журнал]. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
10.
Contributions from the Museum of paleontology [Журнал]. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan. – ISSN 0097-3556
11.
Direction of trade statistics. Yearbook [Журнал] / International Monetary Fund. – Washington : International monetary fund. – ISBN 978-1-61635-404-6. – ISSN 0252-306X
12.
Finance and development [Журнал] : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0015-1947
13.
Forbes [Журнал] : Украина / OOO "Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг". – Киев, 2011-. – ISSN 2221-4542
14.
Inferno of choices [Книга] : Poles and the Holocaust / ed.: S. Rejak, E. Frister ; [transl. from the Polish: E. Golebiowska]. – Warsaw : Oficyna wydawnicza RYTM, 2011. – 318, [1] p. – Index: p. 313-319. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7399-490-4
15.
Mastering english grammar [Книга] : навч. посібник з граматики англійської мови : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / уклад. Л.М. Білас. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Логос, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-171-254-5
16.
Papers on paleontology [Журнал]. – Ann Arbor : The University of Michigan
1997. Vol. 9, N 2, 3
17.
Petlura - Konowalez - Bandera von Moskau ermordet [Книга] : [Samml.]. – Munchen : Ukrainischer Verlag in Munchen, 1962. – 80 S.
18.
Bilas L. Reading on America [Книга] : навч. посіб. / [Lilia Bilas] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. – Київ : [Логос], 2012. – 165, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на обкл. кн. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 978-966-171-524-9
19.
Russischer Kolonialismus in der Ukraine [Книга] : Berichte und Dokumente : [Samml.]. – Munchen : Ukrainischer Verlag in Munchen, 1962. – 447 S., [12] арк. фотогр.
20.
Telecommunication sciences [Журнал] = Телекоммуникационные науки=Телекомунікаційні науки : international research journal / National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". – Kyiv : Kyiv polytechic institute, 2010-. – ISSN 2219-9454
21.
Thin films and nanostructures [Книга]. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, Academic press. – ISBN 978-0-12-37697-0
22.
Zbornik predavanj [Книга] : 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 2.-13.7.2012 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel Donald F. Reindl]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. – 138 s. : іл. – ISBN 978-961-237-511-9
23.
Авиационно-космическая техника и технология [Журнал] : научно-технический журнал / Нац.аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
24.
Авторське право і суміжні права [Журнал] : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
25.
Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex