Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Бондаренко Ю.В. Багатокомірковий транзисторний перетворювач зі спільним використанням безперервного та імпульсного керування для контактного мікрозварювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Бондаренко Юлія Валеріївна ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
52.
Чернецька Н.Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної культури Волині XX - початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Наталія Григорівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012
53.
Хромова О.Л. Батьківські збори. 10-11 класи [Книга] / Оксана Хромова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 109, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-774-1
54.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
55.
Библиосфера [Журнал] = Bibliosphere : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2005-. – ISSN 1815-3186
56.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
57.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
58.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
59.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
60.
Библиотечно-информационные системы и инновации в электронной среде [Журнал] : библиографическая информация / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва
61.
Библиотечное дело - 21 век [Журнал] : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2001-
62.
Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
63.
Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
64.
Ботанический журнал [Журнал] / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
65.
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы [Книга] : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6045-7
66.
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы [Книга] : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6046-4
67.
Пігулевський П.Г. Будова та мінерагенія земної кори і верхньої мантії східної частини Українського щита за результатами комплексних геолого-геофізичних досліджень [Дисертація] : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Пігулевський Петро Гнатович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
68.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
69.
Бюллетень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации [Журнал] / ВАК Минобрнауки России. – Москва, 1976-. – ISSN 0135-888Х
70.
В мире науки [Журнал] = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
71.
В мире растений [Журнал]. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
72.
В помощь работнику НТБ [Журнал] : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск
73.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов [Брошура] : метод. указания. – Москва : [Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина]
74.
П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012
75.
Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex