Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац мед. ак. последипломного образования им. П.Л.Щупика. – Київ, 2002-
627.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
628.
Ковалева О.В. Совершенствование изображения рельефа на мелкомасштабных картах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. техн. наук : 25.00.33 / Ковалева Ольга Владимировна ; Московский гос. ун-т геодезии и картографии. – Москва, 2012
629.
Социологические исследования [Журнал] : научный и обществ.-политич. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
630.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
631.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
632.
Бурега В.В. Социология государственного управления [Книга] : монография / Бурега В.В. – Донецк : Східний видавничий дім, 2012. – 167, [1] с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-317-151-7
633.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] = Socionics, mentology and personality psychology : международный научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
634.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
635.
Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур [Журнал] : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-405-9
636.
Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
637.
Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
638.
Скалецький Ю.М. Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолання [Книга] : аналітична доповідь : [зб. матеріалів "круглого столу"] / Скалецький Ю.М., Яценко Л.Д. ; [за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 68, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-125-7
639.
Волков С.М. Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграційних та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Волков Сергій Михайлович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013
640.
Комарніцький І.О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Комарніцький Ігор Олегович ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012
641.
Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
642.
Жовтобрюх Ю.М. Спектроскопія мезоморфних переходів в деяких термотропних та ліотропних рідких кристалах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Жовтобрюх Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
643.
Лисенко І.М. Співаки України [Книга] : енциклопедичне вид. / Іван Лисенко. – Київ : Знання, 2012. – 639, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-07-0077-3
електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
644.
Слободян М.І. Співачка Поліського краю [Книга] / Марія Слободян. – Львів : Кобзар, 2005. – 135, [1] с. : іл., ноти. – 1000-літтю міста Дубровиці присвячується. – ISBN 966-559-052-9
645.
Шевело Л. Сповідь душі [Книга] : поезії / Лідія Шевело ; [іл. та художнє оформл. А. Стешка]. – Львів : Кобзар, 1996. – 102, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-030-8
646.
Есенин С. Стихотворения [Книга] = Вірші / Сергей Есенин ; [гл. ред. Н.Е. Фомина]. – Харьков ; Белгород : Книжный мир ; Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2009. – 223, [1] с. – Парал. назв. рос., укр. – (Золотая библиотека, ISSN 978-966-343-242-7). – ISBN 978-966-343-673-9
647.
Капась-Романюк Стійкі дієслівні сполуки в українській діловій мові кінця XVI - XVII століть (семантика, структура, особливості функціонування) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Капась-Романюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
648.
Капась-Романюк Стійкі дієслівні сполуки в українській діловій мові кінця XVI - XVII століть (семантика, структура, особливості функціонування) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Капась-Романюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
649.
Кравченко М.В. Стратегічне управління програмами диверсифікації на основі аналізу компетенцій підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кравченко Марк Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013
650.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex