Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
577.
Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання [Дисертація] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
578.
Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимошенко Катерина Олегівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012
579.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
580.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
581.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
582.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
583.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
584.
Шевело Л.С. Радість і біль [Книга] : поезії / Лідія Шевело ; [малюнки Р. Яціва]. – Львів : Кобзар, 2007. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 966-559-212-2
585.
Загребин Г.И. Разработка методики автоматизированного выбора и построения элементов математической основы [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. техн. наук : 25.00.33 / Загребин Глеб Игоревич ; Московский гос. ун-т геодезии и картографии. – Москва, 2012
586.
Андреева З.В. Разработка методики картографической оценки экологического состояния акваторий с использованием спутниковых данных [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. техн. наук : 25.00.33 / Андреева Зоя Владимировна ; Московский гос. ун-т геодезии и картографии. – Москва, 2012
587.
Престон Н.Е. Разработка методики текстурно-спектрального анализа тепловых полей излучения ландшафтных комплексов на основе аэрокосмических наблюдений [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. техн. наук : 25.00.34 / Престон Наталия Евгеньевна ; [Московский гос. ун-т геодезии и картографии]. – Москва, 2012
588.
Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю за трудовим договором [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мокрицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
589.
Мокрицька Н.П. Реалізація права на працю за трудовим договором [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мокрицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
590.
Регістри стосунків [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; Укр. Спілка Психотерапевтів, Секція клієнтцентрованої психотерапії ; [редкол.: Слободянюк І.А. (гол ред.), Банцер В.С., Невідома Я.Г. та ін.]. – [Київ], 2012. – 157 с. – Бібліогр. в кінці статей
591.
Ткач Т.Б. Релятивістський метод модельного потенціалу в теорії радіаційних переходів у спектрах атомів та багатозарядних іонів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ткач Тетяна Борисівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012
592.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
593.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
594.
Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи [Книга] : аналітична доповідь / [Біла С.О. та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 89, [7] с. : іл., табл. – Додатки: с. 68-88. – ISBN 978-966-554-176-2
595.
Шевело Л.С. Різнобарвність [Книга] : поезії / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2010. – 119, [1] с. – ISBN 966-559-153-3
596.
Чигорін Е.М. Різнометалічні комплекси M/Fe (M = Mn, Co, Cu, Zn) з N- та N,O-донорними лігандами: синтез, будова та властивості [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Чигорін Едуард Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
597.
Чигорін Е.М. Різнометалічні комплекси M/Fe (M = Mn, Co, Cu, Zn) з N - та N,O-донорними лігандами: синтез, будова та властивості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Чигорін Едуард Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
598.
Струбицька І.П. Розпаралелення обчислювального процесу побудови дискретних динамічних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Струбицька Ірина Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
599.
Козловський В.В. Розподілені селективні пристрої на основі нерегулярних планарних структур в системах радіотехніки та телекомунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Козловський Валерый Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
600.
Шунько Г.С. Розробка біотехнології B-глюканвмісних функціональних інгредієнтів із зернової сировини [Автореферат] : автореф. дис. . канд. техн. наук : 03.00.20 / Шунько Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex