Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Юрченко Ю.Б. Метод і засоби багатоярусного апаратно-синхронізованого мажоритування бортових цифрових обчислювальних систем ракетно-космічної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Юрченко Юрій Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського ; "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2012
377.
Цуркан В.В. Методи визначення кількісних оцінок ризику інформаційної безпеки в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Цуркан Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
378.
Мельніков В.В. Методи і комп"ютерні засоби навчання та самонавчання паралельно-ієрархічної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мельніков Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2012
379.
Приходько С.Б. Методи ідентифікації нелінійних стохастичних диференціальних систем на основі нормалізуючих перетворень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Приходько Сергій Борисович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2012
380.
Бондаренко М.В. Методи оцінювання джиттера в цифрових антенних решітках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бондаренко Максим Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
381.
Мірошкін О.М. Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування з модифікацією системи адресації мікрокоманд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мірошкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012
382.
Шенгур С.В. Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шенгур Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
383.
Веретельник В.В. Методи та засоби підвищення швидкості та достовірності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Веретельник Віталій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2013
384.
Горда О.В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горда Олена Володимирівна ; М-во освіти науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012
385.
Мацаєнко А.М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мацаєнко Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013
386.
Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова]. – 4-те вид. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-67
387.
Лесовой Л.В. Методологічні засади нормування та підвищення точності вимірювання витрати і кількості плинного енергоносія методом змінного перепаду тиску [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Лесовой Леонід Васильович ; М-во освіти і молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
388.
Кохан С.С. Методологія використання даних космічних зйомок і геоінформаційного аналізу з метою підвищення ефективності досліджень агроресурсів в умовах лісостепової ландшафтно-кліматичної зони України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Кохан Світлана Станіславівна ; НАН України ; Держ. установа "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геолог. наук НАН України". – Київ, 2012
389.
Білощицький А.О. Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Білощицький Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012
390.
Калюга О.О. Механізми державного регулювання фондового ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Калюга Олег Олександрович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харк. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2012
391.
Круглов В.В. Механізми управління державним майном в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Круглов Віталій Вікторович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харків. регіональний ін-т державного управління. – Харків, 2012
392.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
393.
Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта [Книга] : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
394.
Медицька М.С. Мирослава [Книга] : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
395.
Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи [Книга] / Иван Бунин ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 311, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 307-310. - Назв. на обл. отлич. от назв. на тит. л. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6047-1
396.
Міжнародна заочна конференція "Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки" [Книга] : матеріали / Центр наукових публікацій. – Київ : Центр наукових публікацій
397.
Міжнародна заочна конференція "Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки" [Книга] : матеріали / Центр наукових публікацій. – Київ : Центр наукових публікацій
398.
Тимошенко М.О. Міжнародні гуманітарні стратегії в сучасній Україні як системний культуротворчий феномен [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Тимошенко Максим Олегович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
399.
Козярська А.О. Міжнародно-правове забезпечення регіональної колективної безпеки: участь і перспективи України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Козярська Анна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
400.
Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мушак Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex