Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Гоголь Н.В. Мертвые души [Книга] : поэма / Николай Гоголь ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 474, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 465-474. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6031-0
377.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
378.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
379.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
380.
Юрченко Ю.Б. Метод і засоби багатоярусного апаратно-синхронізованого мажоритування бортових цифрових обчислювальних систем ракетно-космічної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Юрченко Юрій Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського ; "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2012
381.
Цуркан В.В. Методи визначення кількісних оцінок ризику інформаційної безпеки в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Цуркан Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
382.
Мельніков В.В. Методи і комп"ютерні засоби навчання та самонавчання паралельно-ієрархічної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мельніков Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2012
383.
Приходько С.Б. Методи ідентифікації нелінійних стохастичних диференціальних систем на основі нормалізуючих перетворень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Приходько Сергій Борисович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2012
384.
Бондаренко М.В. Методи оцінювання джиттера в цифрових антенних решітках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бондаренко Максим Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
385.
Мірошкін О.М. Методи синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування з модифікацією системи адресації мікрокоманд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мірошкін Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012
386.
Шенгур С.В. Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шенгур Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
387.
Веретельник В.В. Методи та засоби підвищення швидкості та достовірності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Веретельник Віталій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2013
388.
Горда О.В. Методи та моделі розпізнання дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях в оптичному діапазоні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Горда Олена Володимирівна ; М-во освіти науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012
389.
Мацаєнко А.М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мацаєнко Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013
390.
Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устіннікова]. – 4-те вид. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 64-67
391.
Лесовой Л.В. Методологічні засади нормування та підвищення точності вимірювання витрати і кількості плинного енергоносія методом змінного перепаду тиску [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Лесовой Леонід Васильович ; М-во освіти і молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
392.
Кохан С.С. Методологія використання даних космічних зйомок і геоінформаційного аналізу з метою підвищення ефективності досліджень агроресурсів в умовах лісостепової ландшафтно-кліматичної зони України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / Кохан Світлана Станіславівна ; НАН України ; Держ. установа "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геолог. наук НАН України". – Київ, 2012
393.
Білощицький А.О. Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Білощицький Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012
394.
Калюга О.О. Механізми державного регулювання фондового ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Калюга Олег Олександрович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харк. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2012
395.
Круглов В.В. Механізми управління державним майном в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Круглов Віталій Вікторович ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харків. регіональний ін-т державного управління. – Харків, 2012
396.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
397.
Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта [Книга] : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
398.
Медицька М.С. Мирослава [Книга] : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
399.
Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи [Книга] / Иван Бунин ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 311, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 307-310. - Назв. на обл. отлич. от назв. на тит. л. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6047-1
400.
Міжнародна заочна конференція "Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки" [Книга] : матеріали / Центр наукових публікацій. – Київ : Центр наукових публікацій
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,