Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
552.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
553.
Яценко Т.П. Правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яценко Тамара Петрівна ; М-во внутрішніх справ України, Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012
554.
Рошканюк В.М. Правове регулювання соціального захисту в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рошканюк Вадим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2012
555.
Сліпченко А.В. Правовий режим "Єдиного європейського неба" [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сліпченко Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
556.
Сліпченко А.В. Правовий режим Єдиного європейського неба [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Сліпченко Антоніна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
557.
Савенко Т.В. Практична граматика англійської мови [Книга] : навч. посібник для студ. ф-тів іноземних мов, спец. англійська мова / Т.В. Савенко. – Кіровоград : [Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка], 2012. – 173, [1] с. – На обкл. кн.: Englih grammar / T. Savenko. – Бібліогр.: с. 172. – ISBN 978-966-7406-73-8
558.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
559.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
560.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
561.
Прикарпатський юридичний вісник [Журнал] : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011-
562.
Прикарпатський юридичний вісник [Журнал] : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011-
563.
Природа и Человек. XXI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
564.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
565.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
566.
Проблеми вмотивованості рішень у податкових спорах [Брошура] / [упоряд.: КМ-Партнери]. – Київ : Юридична газета, 2012. – 30 с. : іл., табл. – Приміт.: с. 27-29
567.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
568.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
569.
Проблеми міжнародних відносин [Журнал] = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
570.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
571.
Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів [Книга] : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – 150, [2] с. – ISBN 978-966-2571-07-3
572.
Котов П.О. Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна стирлінга [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Котов Павло Олексанрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
573.
Професійна освіта: проблеми і перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
574.
Професійна освіта: проблеми і перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
575.
Гайовий Г. Проща [Книга] : [худ.-док. оповідь] : ілюстров. художньо-док. публіцистичне вид. в авт. ред., ініційоване Київ. т-вом політв"язнів і жертв репресій та схвалене Укр. ін-том нац. пам"яти за підтримки столичної держадмін. / Гриць Гайовий. – Київ : Просвіта, 2012. – 127, [1] с., XXIV с. іл. : іл. – До 75-річчя Великого терору. – ISBN 978-966-2133-79-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex