Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Наєнко М.К. Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії [Книга] / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2015. – 566, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-00-6
У прим. № 1697711 напис: Науковій бібліотеці імені М, Максимовича. Для стенду з працями вчених Інституту філології. Автор. Підпис. 5.06.15.
27.
Віршем і прозою оспівую тебе [Книга] : зб. лірики юних поетів - учнів шкіл Шевченківського району м. Києва. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-28-3
У прим.№ 1697734 напис: Книгозбірня Дмитра Чистяка (2003. Авт. прим.)
28.
Власть и диссиденты [Книга] : из документов КГБ и ЦК КПСС. – Москва : Московская Хельсинская Группа, 2006. – 280 с. – Указ. имен.: с. 276-280. – Библиогр.: с. 16-17, в конце ст. и в подстроч. примеч.
29.
Нахманович Р.А. Возвращение в систему координат, или Мартиролог метека [Книга] / Рафаил Нахманович ; [ред.-сост.: Г. Нахманович, В. Нахманович ; вступ. ст.: М. Шудря, Г. Стремовский]. – Киев : Феникс, 2013. – 251, [5] с., [16] л. ил. : ил. – Фильмография : с. 247-252. – (Библиотека музея истории города Киева). – ISBN 978-966-136-075-3
30.
Бень А.Б. Володимир Следнєв: Кучма, мафія і я [Книга] : (За матеріалами депутат. об-ня "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : б. в., 2002. – 169 с. : іл. – (Серія "Правда і суд"). – ISBN 987-632-076-9
31.
Гуцило Б. Воскресла Бренів. Пам"ять у світи [Книга] / Богдан Гуцило. – Дрогобич : Коло, 2002. – 361, [2] с. : іл., фот. + 9 вклеєних ксерокопій. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7996-44-3
На згадку від щирого серця. Автор книги Богдан Гуцило, 24.08.03 р.б., м. Трускавець. Підпис
32.
Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід [Книга] : зб. тез доп. міжвуз. наук.-метод. вебінару / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Красікова Т.І. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
33.
Барвінок О. Все починається з любові [Книга] : вірші / Олена Барвінок, Наталья Кнот. – Київ : [б. в.], 2014. – 130, [2] с. : іл. – В кінці кн. авт.: Олена Жеведь (Барвінок), Наталья Жеведь (Кнот). – ISBN 978-966-7801-37-0
34.
Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 [Книга] : [збірник док. і матеріалів голодомору] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т Нац. Пам"яті, Служба безпеки України ; [упоряд.: Герасименко М.М., Удовиченко В.М]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2014. – 557, [1] с., [2] арк. фот. : фот., табл. – Імен. покажч.: с. 536-546. - Геогр. покажч.: с. 547-556. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 525-531 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7202-6
35.
Ковальчук І.П. Геоекологія Гологоро-Кременецького кряжу [Книга] / Ковальчук Іван Платонович, Подобівський Володимир Степанович. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-617-7189-45-8
36.
Симоненко С.В. Гидрография моря [Книга] : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2015. – 294, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 293-294. – ISBN 978-617-7073-04-7
37.
Павличко Д.В. Голоси мого життя [Книга] : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-346-5
У пр. №1697769 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
38.
Чобіт Д.В. Громовідвід, або "Справа Лазаренка" [Книга] / Дмитро Чобіт. – Вид. 3-тє. випр. і допов. – Броди : Просвіта, 2003. – 207 с. – ISBN 966-7544-16-8
39.
Демократія участі в Україні [Книга] : стан реалізації держ. політики сприяння розвитку громадянського сусп-ва : аналіт. доповідь / [Ставнійчук М.І. та ін.; за ред. М.І. Ставнійчук] ; Громадське об-ня "За демократію через право". – Київ : [б. в.], 2015. – 169, [1] с., [6] арк. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-015-5
40.
Коник О.О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906-1917 рр.) [Книга] : монографія / О.О. Коник ; [наук. ред. С.І. Світленко]. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 453, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 440-452. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8856-83-9
У пр. №1697866 напис: Библиотеке Национального университета им. Шевченка от благодарных издателей. 20.05.2015. Подпись
41.
Безус А.М. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону [Книга] : навч. посібник / Безус А.М., Шафранова К.В. ; М-во освіти і науки України, Акад. муніципального упр. – Київ : АМУ, 2015. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-178. – ISBN 978-966-2341-21-8
42.
Мацелюх І.А. Джерела церковного права за доби українського середньовіччя [Книга] : монографія / Іванна Мацелюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2015. – 290, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-290. – ISBN 978-617-7133-64-2
43.
Мульска О. Дитяча праця в Україні [Книга] : стан, тенденції та механізми регулювання : монографія / Ольга Мульска ; [наук ред. Садова У.Я.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ІРД імені М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-193 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-4252-4
44.
Год Б. Дитячі ігри (від Античності до початку ранньомодерного часу) [Книга] = Children"s games (from the Antiguity till the Beginning of Early Modern Times) / Борис Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Вид-во ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 182, [2] с. : іл. – Зворот тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-2538-39-7
45.
Дні науки філософського факультету - 2015 [Книга] : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
46.
Дні науки філософського факультету - 2015 [Книга] : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
47.
Дні науки філософського факультету - 2015 [Книга] : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
48.
Дні науки філософського факультету - 2015 [Книга] : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
49.
Дні науки філософського факультету - 2015 [Книга] : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
50.
Дні науки філософського факультету - 2015 [Книга] : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,