Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва [Книга] : монографія / О.М. Кудласевич ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7368-9
227.
Калініна О.М. Управління оборотним капіталом промислового підприємства на основі бюджетування [Книга] : монографія / О.М. Калініна, О.М. Ястремська, В.П. Божко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : НТМТ, 2011. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-207. – ISBN 978-617-578-55-8
228.
Управління якістю активів у банках [Книга] : монографія / [Р.А. Слав"юк та ін.] ; за ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 198, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 188-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-196-9
229.
Ученики об Учителе [Книга] : очерки о науч.-пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьк. гуманитар. ун-та "Нар. укр. акад." Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) / Нар. укр. акад.; [авт.-сост.: Е.В. Астахова, В.В. Астахов ; сост. биобиблиогр. указ.: И.В. Козицкая (отв. ред.) и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 463, [1] с. : фот. – Имен. указ.: с. 433-450. - Предм. указ. 451-460. – Библиогр. : с. 429-432. – ISBN 978-966-2298-08-1
230.
Чобіт Д.В. Фашизм Януковича і Путіна [Книга] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 80 с. – ISBN 966-7544-67-6
231.
Рафальський І.О. Феномен українського національного самовизначення [Книга] / Ігор Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-12-7349-8
232.
Фінансова служба Збройних Сил України (1991-2014) [Книга] : іст. нарис / [Марко І.Ю. та ін.] ; за ред. І.Ю. Марка ; М-во оборони України. – Київ : Знання, 2014. – 295, [1] с. : іл., фот., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-07-0219-7
233.
Слав"юк Р.А. Формування вартості банку [Книга] : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Лук"янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-283-1
234.
Чобіт Д.В. Фортифікації міста Броди XVI-XVII ст. [Книга] / Дмитро Чобіт ; [заг. ред.: В.П. Пшик] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2010. – 183, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., фотоіл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 152-160. – ISBN 966-7544-42-3
В пр. №1697888 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
235.
Денисюк В.П. Фундаментальні функції та тригонометричні сплайни [Книга] : монографія / В.П. Денисюк. – Київ : Віпол, 2015. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 978-966-646-143-1
236.
Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до III ст. н. е.) [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Коломієць, Я.В. Шекера ; відп. ред. Я. Шекера]. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 231-232. - Імен. покажч.: с. 233-236. – Бібліогр.: с. 237-252 та в підрядк. прим. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-103-7
237.
Шевченко А.І. Христос [Книга] : [навч. посібник] / Анатолій Шевченко. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Наука і освіта, 2009. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 258-259. – ISBN 978-966-7829-30-8
У пр. № 169772 напис: Вельмишановному Олегу Калениковичу! З подякою за Вашу службу людям. Прошу у Нашого Творця його благословення для Вас і Ваших близьких. Гетьман УРК доктор богослов"я, професор А. Шевченко. Підпис. 6.11.14.
238.
Баронч С. Хроніка Олеська [Книга] = Khronika Oleska / Садок Баронч ; [підгот. до вид.: Д. Чобіт ; ред.: В. Нагірний]. – Репринт. відтворення вид. 1864 р. – Броди : Просвіта, 2005. – 112 с. – Обкл. пол. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-27-3
239.
Чобіт Д.В. Час підлої влади, або Чи є "Справа Гонгадзе" справою Кучми? [Книга] / Дмитро Чобіт ; [голов. ред. Сергій Орлюк ; ред. Ореста Чечель]. – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 103, [1] с. – ISBN 966-7544-03-6
240.
Канівець С.В. Чорноземи Поліського Опілля [Книга] = Черноземы Полесского Ополья = Chernozems of Polissian Opillia : монографія / Сергій Канівець ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського [та ін.]". – Харків : Майдан, 2013. – 121, [3] с., [3] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-121. – ISBN 978-966-372-482-9
241.
Жадько В. Шевченків Вільно [Книга] = Sevcenkos Vilnius / Віктор Жадько, Раймундас Лопата. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 255, [1] с. : фотоіл. – До 200-річчя з дня народж. Тараса Шевченка. - На обкл. авт. не зазнач. - Текст парал. укр., литов. – Бібліогр.: с. 251-253 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-54-4
242.
Шевченківська весна - 2014 [Книга] : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс
243.
Шевченківська весна [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин
244.
Шевченківська весна [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин
245.
Обушний М.І. Ядути: село і люди [Книга] / Микола Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – 207, [1] с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-575-200-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,