Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Нездоля А.И. КГБ - рассекреченные воспоминания [Книга] / Александр Нездоля ; Ком. гос. безопасности. – Донецк : Каштан, 2008. – 559, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 556. – (Совершенно секретно). – ISBN 978-966-427-087-5
102.
Жадько В.О. Кирило Осьмак: "Заповідаю вам Україну" [Книга] : роман-сповідь / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-поліграф, 2012. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 338-341. – ISBN 978-966-2530-35-3
103.
Антонов В.М. Кібернетична акмеологія (Теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) [Книга] : монографія / В.М. Антонов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-229. – ISBN 978-617-646-294-1
104.
Антонов В.М. Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях [Книга] : монографія / В.М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 236, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 978-617-646-301-6
105.
Тищенко К.М. Ключі з Астурії від минулого України [Книга] : топонімічні дослідження / Костянтин Тищенко ; [післямова Володимира Пащенко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2015. – 527, [1] с. : іл., табл. – Покажч. тем: с. 521-527. – Бібліогр. наприкінці частин, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7235-48-3
Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському на добру згадку. З повагою. Підпис. 14 травня 2015 р.
106.
Михайленко В.М. Коропщина в іменах [Книга] : біограф. довідник / Валентина Михайленко ; обкл. Романа Шевченка ; Коропська центр. б-ка. – Мена : Домінант, 2015. – 263, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 256-263. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2610-60-4
107.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) [Книга] / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6964-4
108.
Михайленко В.М. Крик перелітного птаха [Книга] : поезія / Валентина Михайленко ; худож. Марина Скоробагатько. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 71, [1] с. – ISBN 978-617-7223-40-4
109.
Кримінальний процес України: загальна частина [Книга] : підручник / [Лобойко Л.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Київ : Дакор, 2015. – 171, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-51-5
110.
Чобіт Д.В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" [Книга] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. в приміт.: с. 56-63. – ISBN 966-7544-65-2
111.
Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу [Книга] / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев [та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 207-215. – ISBN 978-966-521-011-6
112.
Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным [Книга] / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Киев : Дуліби, 2015. – 583, [1] с. : ил. – Пер. изд. : Bloodlands: Europa between Hitler and Stalin / Timoty Snyder. New York: Basik Books, 2010. - Указ. имен и назв.: с. 554-570. – Библиогр.: с. 525-553, 579-581 и подстроч. примеч. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-966-8910-97-5
113.
Культурна спадщина Слобожанщини. Історія та краєзнавство [Книга] : зб. наук.-попул. ст. : [доп. та повідомл. учасників іст.-краєзнав. секції п"ятої та шостої міжнар. наук. конф."Слобожанські читання", Харків, 29-30 листоп. 2001 р. та 24-25 жовт. 2002 р.]. – Харків : Курсор. – ISBN 966-7810-60-7
114.
Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці [Книга] : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
115.
Плачинда С.П. Лебедія. (Як і коли виникла Україна) [Книга] : есе / Сергій Плачинда. – Вид. 3-тє. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 157, [3] с., [4] арк. іл. : іл. – ISBN 966-8879-26-0
116.
Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии [Книга] : [в 11 вып.] / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; відп. ред. В.В. Грибовський ; пер. з пол. Є.В. Бугайової]. – Репр. изд. 1904-1915. – Днепропетровск : Герда. – (EDITIO PRINCEPS). – ISBN 978-617-7097-00-5
У пр. №1697864 напис: В отдел комплектования библиотеки НУ им. Шевченка с благодарностью от издательства, 20.05.2015. Подпись

Репринтное издание Летописей Екатеринославской учёной архивной комиссии продолжает серию "EDITIO PRINCEPS", в которой воспроизводятся издания источников и материалов по истории и культуре Приднепровья, являющиеся исключительной библиографической редкостью.
Издание рассчитано на учёных, краеведов, преподавателей истории, всех, кто интересуется отечественной историей.
Бумага "РАМО" (под старину), вкленные иллюстрации (реконструкция портретов историков нач. XX века), увеличенный формат (160х240), мякгий переплёт.
117.
Жолтовський П.М. Листування Павла Жолтовського [Книга] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [упоряд., вступ. ст. і комент. І.Ю. Тарасенко ; під. ред. Ю.А. Мицика]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2012. – 184, [3] с. – ISBN 978-966-02-6604-9
118.
Науменко Л.П. Лінгвоконцептосфера сучасного англомовного бізнес-дискурсу в комунікативно-прагматичному вимірі [Книга] : монографія / Людмила Науменко ; [наук. ред. Т.Р. Кияк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2015. – 498, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 431-485 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-926-1
119.
Между сердцем и временем [Книга] : воспоминания об Александре Дейче / [составитель: Евгения Дейч]. – Киев : Феникс, 2009. – 342, [2] с., [16] л. фот. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-717-6
120.
Влайков Г.Г. Методология познания [Книга] / Г.Г. Влайков, В.В. Трачевский ; Нац. акад. наук Украины, Техн. центр. – Киев : Технический центр, 2014. – 352, [1] с. : ил., табл. – Библигр.: с. 340-349. – ISBN 978-966-02-7315-3
У пр. № 1697987 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу на відзнаку 50-річчя плідного беззупинного підвищення іміджу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка до рівня Храму науки пізнання структури реальності, з чуттям єдиної родини.Підпис. 22.05.15 р.
121.
Крохмалюк О.М. Мить і вічність буття [Книга] : проза, поезія / Олеся Крохмалюк. – Київ : Літопис XX, 2013. – 52, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-7252-85-4
122.
Андрощук К. Між двома світами [Книга] : (проза, поезії) / Катерина Андрощук ; Вид. рада громад. фонду ім. Івана Фещенка-Чопівського "Джерело". – Львів ; Донецьк ; Дубно ; Луцьк : [б. в.], 2009. – 132 с., [10] арк. кольор. іл. – (Серіал "Комі-ГУЛАГіана" ; кн. 13)
В пр. №1698070 надпис: Акція "Джерела" - "Спільно видато книжку українською мовою" липень 2009 р.
123.
Кідонь Й.М. Між жорнами часу [Книга] / Йосип Кідонь. – Броди : Просвіта, 2013. – 96 с. : іл. – ISBN 966-7544-58-5
Вцілілі записи-спомини Йосипа Микитовича Кідоня стосуються подій у Лемківському краї (тепер у межах республіки Польща) та охоплюють час від 1906 до 1947 р., коли, внаслідок операції "Вісла", українське населення було депортоване із своїх споконвічних земель.
124.
Мій університет [Книга] : студентсько-викладацький проект : [з нагоди 180-річчя] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; ред.- видавн. група: Н. Бабійчук та ін. ; редактори: студенти 2-го к. магістратури спец. "Видавн. справа та редагування"]. – Київ : [б. в.], 2014. – 177, [1] с.
125.
Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України [Книга] / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев [та ін.] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Логос, 2014. – 232, [4] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 219-228. – ISBN 978-966-171-867-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,