Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
10 x 20 [Книга] : [зб. наук. праць] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; [ред. Т.А. Кузьменко]. – Київ : Ліра-К, 2014. – 129, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
2.
Czobit D.W. Faszyzm Janukowicza i Putina [Книга] / Dmytro Czobit. – Brody : Proswita, 2014. – 79, [1] s. – ISBN 978-966-7544-69-0
3.
III науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації" [Книга] = 3rd scientific conference "Computational methoods and information transformation systems" in honor of prof. Bohdan Popov : присвячена пам"яті професора Б.О. Попова, Львів, 25-26 верес. 2014 р. : [зб. праць] / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України, Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України [та ін.]. – Львів : ФМІ НАНУ. – ISBN 978-966-02-7320-7
4.
Hrycak J. Prorok we wlasnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) [Книга] / Jaroslaw Hrycak ; przel. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegala. – Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010. – 527, [1] s. – Бібліогр.: с. 455-509 та в підрядк. прим. – (Seria historyczna). – ISBN 978-83-62467-13-6
5.
Scientific developments [Книга] : [in 2 partes] / Kyiv Taras Shevchenko Nat. Univ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-248-5
6.
Sine ira et studio (лат. без гніву і пристрасті) про Апеляційний суд міста Києва [Книга] = Sine ira et studio about Kyiv court Appeal / [О.А. Журавель та ін. ; за заг. ред. А.В. Чернушенка]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-138-015-7
7.
Slavic and German in contact: studies from areal and contrastive linguistics [Книга] / ed. by Elzbieta Kaczmarska and Motoki Nomachi. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido univ., 2014. – IV, 164, [7] p. – Бібліогр. в кінці ст. – (Slavic Eurasian studies ; No. 26). – ISBN 978-4-938637-77-4
8.
The Low Countries (TLC) [Книга] : arts and society in Flanders and the Netherlands : [a yearbook] / publ. by the Flemish-Netherlands assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldere]. – Rekkem : Ons Erfdeel. – ISBN 978-90-79705-177
9.
The multilingual society Vojvodina [Книга] : intersecting borders, cultures and identities / ed. by Tomasz Kamusella, Motoki Nomachi. – Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido univ., 2014. – IV, 121, [3] p. : maps. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Slavic Eurasia papers ; No 6). – ISBN 978-4-938637-78-1
10.
Tool-based support of university-industry cooperation in IT-engineering [Книга] : monograph / Lytvynov V.V. [et al.] ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Chernihiv Nat. Univ. of Technology. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2015. – 107, [1] p. : tabl. – Bibliogr.: References: р. 102-106. – ISBN 978-966-2188-66-0
11.
XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" [Книга] = XIІІ international scientific conference of young scientists "Shevchenkivska vesna: life sciences" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Рада молодих вчених, Навч.-наук. центр "Ін-т біології"]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 107, [1] с. – Кн. опис. за обкл. - Ст., анот. укр. та англ. - Імен. покажч.: с. 103-106
12.
Гетманець М.Ф. А.С. Макаренко і Україна [Книга] / М.Ф. Гетманець, І.О. Гетманець. – Харків : Майдан, 2015. – 95, [5] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-372-606-9
13.
Піцикевич В.В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України [Книга] : монографія / В.В. Піцикевич ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 181-203. – ISBN 978-966-397-270-1
14.
Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ [Книга] : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду (12-14 серп. 2014 р., Гетьман. нац. природ. парк, Сумська обл.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Гетьман. нац. природ. парк ; [за заг. ред. М.П. Книша, Г.В. Парчука]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 199, [5] с. : табл. – Проект технічної допомоги Європейського Союзу "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки". - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-680-719-2
15.
Яремчук О.В. Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв [Книга] : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Яремчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 233, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-189-181-3
16.
Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин [Книга] : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – 309, [1] с. – Загол. обкл.: Конфлікти як складова міжнародних відносин. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-136-196-5
17.
Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти [Книга] : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. регіон. від-ня Укр. технол. акад. [та ін.] ; [редкол.: Тюріна Н.М. та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 90, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., слов., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-227-0
18.
Зборовец И.В. Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц [Книга] : монография / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2015. – 138, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 113-116
У пр. №1698038 напис: Дарунок Науковій бібліотеці імені Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 29.03.2015 р. І. Зборовець
19.
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" [Книга] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: В.П. Горбулін, О.С. Власюк]. – Київ : НІСД, 2015. – 679, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-246-9
20.
Савченко В.А. Анархістський рух в Одесі (1903-1916 рр.) [Книга] / В. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2014. – 307, [1] с. – Бібліогр. наприкінці глав та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Південний захід. Одесика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-389-365-5
21.
Архіви - наука - суспільство [Книга] : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р. : [збірник тез доп.] / Держ. архів. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; [редкол.: Г.І. Калінічева (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 193, [1] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8225-55-0
22.
Назимок М.М. Благородні метали [Книга] : навч. посібник для студентів негеол. спец. ВНЗ / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, В.В. Сергеєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Держ. пробірна служба України М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – (Серія "Пробірний контроль"). – ISBN 978-966-8569-54-8
23.
Чобіт Д.В. Броди та його округа княжих часів Русі-України. X-XV ст. [Книга] : воєн.-іст. дослідження / Дмитро Чобіт ; [за заг. ред. П.Т. Тронька] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2008. – 236, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 191-214 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-43-0
24.
Корчинський І.О. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення [Книга] : монографія / І.О. Корчинський, І.З. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-397-293-5
25.
Дмитрук А. Верните нам наше небо [Книга] : [поэзия] / Анастасия Дмитрук. – Киев : Феєрія Мандрів, 2014. – 109, [2] с. : ил. – Вірші рос., укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-635-065-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex