Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Моделирование и оптимизация процессов технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники [Книга] : монография / [Березовская Ю.В. и др.] ; под ред. С.В. Ленкова. – Николаев : Сент-Гросс, 2012. – 151, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 147-150. – ISBN 978-966-316-222-5
У пр.№ 1697747 напис: Шановному Сергію Андрійовичу! З найкращими побажаннями від колективу авторів. Підписи. 27.12.12.
127.
Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків [Книга] / Масюк С.В. [та ін.] ; за ред. І.А. Ліхтарьова ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіаційної медицини", НДІ радіац. захисту акад. технол. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДІА, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-260. – ISBN 978-617-7015-24-5
128.
Петровський Я. Моє право і обов"язок як громадянина [Книга] : книга спогадів / Ярослав Петровський ; в авт. ред. В. Петровського та С. Петровської. – Київ : КИТ, 2015. – 383, [1] с. : іл. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-2279-44-3
129.
Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії [Книга] : метод. посібник / О.В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-83. – ISBN 978-966-189-217-9
130.
Гриньків Д. На вістрі перемін [Книга] : документально-публіцист. вид. / Дмитро Гриньків. – Коломия : Вік, 2006. – 121, [3] с. : іл. – ISBN 978-550-054-6
131.
Сверстюк Є.О. На полі чести [Книга] : вид. у 2 кн. / Євген Сверстюк ; упоряд. О. Сінченко. – Київ : Кліо. – ISBN 978-617-7023-29-5
132.
Симоненко С.В. Навигационное обеспечение мореплавания [Книга] : [практ. пособие] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2015. – 267, [1] с. : ил., табл., карты. – Библиогр.: с. 265-267. – ISBN 978-617-7073-03-0
133.
Навчально-методичний посібник "Сучасні інформаційні технології" для студентів спеціальності "Правознавство"(6.030401) [Книга] : [навч. програма, метод. рек., зразки практ. та індивідуальних занять] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; [упоряд.: Русіна Н.Г., Яресько Т.В.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-103 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7129-32-4
134.
Чобіт Д.В. Нарцис [Книга] : штрихи до політ. портр. Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт ; [голов.ред.: С. Орлюк]. – Вид. 4-те (скороч.). – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 80 с. – Бібліогр. в дод. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-08-7
135.
Чобіт Д.В. Нарцис [Книга] : штрихи до політ. портр. Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт ; [голов.ред.: С. Орлюк ; післямова: Є. Сверстюк]. – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в дод. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-09-5
136.
Наука и образование [Книга] = Science and education : VIII intern. conf. : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 114, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VIII International conference on science and education, June 27- July 6, 2015, Bergen (Norway). - Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-330-229-4
137.
Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів [Книга] / Ямчук А.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-195. – ISBN 978-966-479-070-0
138.
Національний освітній глосарій: вища освіта [Книга] : [довідник] / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. Темпус-офіс в Україні ; [авт.-уклад.: В.М. Захарченко та ін. ; за ред. В.Г. Кременя]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавничий дім "Плеяди", 2014. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 89-97. – ISBN 978-966-2432-22-0
139.
Слінько Д.С. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні (теорія та практика) [Книга] : монографія / Д.С. Слінько, В.І. Максимов. – Харків : НікаНова, 2015. – 178, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-178 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
140.
Соломка Р. Олеський замок [Книга] : іл. іст.-архітектур. нарис / Роман Соломка, Андрій Чобіт, Дмитро Чобіт. – Вид. 3-тє, випр. – Броди : Просвіта, 2010. – 79, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7544-36-2
141.
Олюха В.Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми [Книга] : монографія / В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 301, [2] с. – Бібліогр. а підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0723-5
142.
Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України [Книга] : монографія / О.П. Жук, Г.І. Тибінка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 227, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-397-291-1
143.
Данильченко Ю.Б. Організаційно-правові основи кадрової роботи в органах прокуратури України [Книга] : монографія / Ю.Б. Данильченко. – Харків : Золота миля, 2015. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
144.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
145.
Лисенко О.М. Основи газової хроматографії [Книга] : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
146.
Основные документы, регламентирующие работу Украинского Реестрового Казачества [Книга] : метод. пособие / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Гос. ун-т информатики и искусственного интеллекта, Ин-т казацкой педагогики, Отд. развития укр. методологии и нац. идеи на основах казац. педагогики ; [авт.-сост.: Н.В. Гниденко, В.Н. Блидар]. – [8-е изд.]. – Киев : Наука і освіта, 2011. – 112 с. : фот., табл. – Загл. обл.: УРК: в делах и фактах. - Текст рус., укр.
147.
Мусатов С.О. Особистість: комунікативно-психологічна концепція [Книга] : методол. проблеми персонології / С.О. Мусатов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Борислав ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2015. – 170, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 878-617-7263-11-0
148.
Найдорф М.И. Очерки современной массовой культуры [Книга] / Марк Найдорф. – Одесса : ВМВ, 2013. – 274, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-413-410-8
149.
П"яті "Ольжині читання" [Книга] : Пліснеськ, 7 трав. 2010 р. / Львів. галерея мистецтв ; [відп. ред. Б. Возницький]. – Львів ; Броди : Просвіта, 2011. – 89, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст.
150.
Павла Іванівна Рогова - вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Стельмах Н.А. та ін. ; наук. ред. Пономаренко Л.О. ; відп. за вип. Стельмах Н.А. ; літ. ред. Білоцерківець І.П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 266, [2] с. : фот., портр. – Імен. покажч.: с. 225-231. - Абетк. покажч.: с. 232-265. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Ювіляри НАПН України ; вип. 31) (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 1)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,