Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Приусадебное хозяйство [Журнал] : ежемесячный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Сельская новь". – Москва, 1981-. – ISSN 0207-2173
452.
Григоренко П. Приховування історичної правди. Наші будні. До питання державної незалежності і взаємин між народами СРСР [Книга] / Петро Григоренко ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 111, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-36-8
453.
Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії [Книга] / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. – Харків : ВНТЛ-Класика, 2013. – 139, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8849-62-6
454.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
455.
Петришина-Дюг Проблеми правової інституціоналізації політичних партій в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Петришина-Дюг Галина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
456.
"Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти" [Книга] : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2013 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2013. – 252, [1] с. : табл. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-45-8
457.
Проблеми сучасної психології [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя
458.
Філатьєв М.В. Прогнозування параметрів процесів зрушення підроблених породного масиву та земної поверхні після відпрацювання антрацитових пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Філатьєв Михайло Володимирович ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
459.
Драгоманов М. Пропащий час. Література українська, проскрибована урядом російським [Книга] / Михайло Драгоманов ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-29-0
460.
Куланіна Є.В. Прості методи синтезу та аналізу векторного керування асинхронними електроприводами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Куланіна Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
461.
Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси(Омега)] та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
462.
Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лотош Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
463.
Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту [Книга] : монографія / Сергій Засєкін ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-263. – ISBN 978-966-500-609-0
464.
Подольская Е.А. Психология и педагогика высшей школы [Книга] : учеб. пособие / Е.А. Подольская ; Народная укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 315, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце модулей. – ISBN 978-966-8558-97-9
Дарунок від Народної української академії
465.
Подляшаник В.В. Психологічні особливості емоційної стійкості співробітників митної служби [Книга] : монографія / Василь Подляшаник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-137. – ISBN 978-966-600-566-6
466.
Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
467.
Мілютіна К.Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Мілютіна Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
468.
Психологія: терміни, поняття, визначення [Книга] : словник-довідник / Г.В. Ложкін [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Ложкіна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 186, [2] с. – Бібліогр.: с. 186. – ISBN 978-966-600-545-1
469.
Исхаков Х.И. Пушкин и религия [Книга] / Харис Исхаков. – Москва : Алгоритм, 2005. – 621, [3] с., [8] л. фотоил. : портр. – Библиогр.: с. 606-608. – ISBN 5-9265-0174-1
470.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
471.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
472.
Мудрик Ю.С. Реалізація принципів демократії у країнах Східної Європи (на прикладі Польщі, Болгарії та Румунії) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мудрик Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
473.
Регіональна історія України [Журнал] : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ
474.
Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білоус Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
475.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,