Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Товт М.М. Научно-практический комментарий Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" (с приложениями) [Книга] / М.М. Товт, С.С. Черничко. – Киев : Русскоязычная Украина, 2013. – 158, [2] с. – ISBN 978-966-2246-34-6
377.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
378.
Сторожук С.В. Нація як об"єкт історико-філософського аналізу [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Сторожук Світлана Володимирівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2013
379.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
380.
Незалежний Аудитор [Журнал] : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партисіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
381.
Незалежний Аудитор [Журнал] : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
382.
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці [Журнал] : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011-
383.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
384.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
385.
Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли. Советник государя [Книга] / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 445, [3] с. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009287-3
386.
Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII - 60-ті роки XIX століття [Книга] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Б.М. Гончар та ін] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 735, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 719-733 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-617-9
387.
Науменко В.Г. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесу зневоднення вугільних шламів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Науменко Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013
388.
Обработка материалов давлением [Журнал] = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
389.
Обработка материалов давлением [Журнал] = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
390.
Обработка материалов давлением [Журнал] = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
391.
Обработка материалов давлением [Журнал] = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
392.
Образовательная политика [Журнал] : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
393.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
394.
Бородин А.В. Определитель зубов полевок Урала и Западной Сибири (поздний плейстоцен - современность) [Книга] / А.В. Бородин ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экологии растен. и животных. – Екатеринбург : УрО РАН, 2009. – 98, [2] с. : ил., табл. + 1 CD. – Библиогр.: с. 83-97. – ISBN 978-5-7691-2027-5
395.
П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
396.
Бучацкий Л.П. Опухоли рыб водоемов Украины [Книга] / Л.П. Бучацкий, К.А. Галахин. – Киев : ДІА, 2009. – 142, [2] с., XXIV с. : ил. – Библиогр.: с. 103-112. – ISBN 978-966-8311-48-2
397.
Бондар І.В. Основи біотехнології [Книга] : монографія / І.В. Бондар, В.М. Гуляєв ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : Видавництво ДДТУ, 2009. – 443, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-438. – ISBN 978-966-8551-77-2
398.
Мельник В.М. Основи картографії [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 210, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 202-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-632-8
399.
Основи паразитології. Паразитизм як біологічне явище [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.П. Корж [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 269, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-680-435-1
400.
Ільченко О.В. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики [Книга] : конспект лекцій / О.В. Ільченко, С.В. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 99, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-594-678-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex