Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Синтаксис сучасної англійської мови [Книга] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Є.І. Гороть [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 463, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-565-9
502.
Рябцева А.О. Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліпероксидів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Рябцева Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
503.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
504.
Тичина П.Г. Скорбна мати [Книга] = Скорбная мать=The grief of the Madonna=La mere de la douleur / Павло Тичина ; [пер. рос. І. Качуровський ; пер. груз. Р. Чілачава ; пер. англ. С. Комарницький ; пер. фр. Д. Чистяк]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 46, [2] с. : портр., іл. – Текст укр., рос., англ., фр. та груз. мовами
505.
Пота В. Славія [Книга] : [поезії] / Віка Пота. – Київ : Просвіта, 2011. – 198, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-2133-70-7
506.
Словник іспансько-український, українсько-іспанський [Книга] = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : 230000+210000 : два в одному томі : 440 000 одиниць перекладу / під заг. ред. Вячеслава Бусела ; [авт. проекту, голов. ред. видання та укладач В. Бусел ; ред. група: В. Бусел, В. Сахно, Г. Воронка]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. – X, 1120, [4] с. – Парал. тит. арк. ісп. - На авантит. зазнач.: XXXVIII. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-569-289-8
507.
Словник італійсько-український, українсько-італійський [Книга] = Diccionario italiano-ukraniano, ucraniano-italiano : 230000+210000 : два в одному томі : 440 000 одиниць перекладу / під заг. ред. Вячеслава Бусела ; [авт. проекту, голов. ред. видання та укладач В. Бусел ; ред. група: В. Бусел та ін.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2013. – X, 1122, [2] с. – На авантитулі зазнач.: XXXVII. - Парал. тит. арк. італ. – ISBN 978-966-569-288-1
508.
Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки "На крилах пісень") [Книга] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-602-1
509.
Словник термінів ринкової економіки [Книга] : [терміни ринкової економіки : понад 1500 термінів]. – Киев : Глобус, 1996. – 288 с. – (Dokument). – ISBN 5-86248-081-1
510.
Словник-довідник основних понять і термінів з курсу зарубіжної літератури ХХ століття [Брошура] : для студентів ф-ту романо-германської філол. та філологічного ф-ту. – Одеса : Астропринт, 2006. – 48 с. – Бібліогр.: с. 48. – ISBN 966-318-629-1
511.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
512.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
513.
Сокровища Херсонеса Таврического [Книга] = Скарби Херсонеса Таврійського = Treasures of Tauric Chersonesos : [альбом] / [авт.-упоряд.: Н. Алексеєнко та ін. ; кер. проекту Л. Жунько ; фотозйомка К. Зикової та ін. ; переклад англ. та укр. мовою (частково) Н. Храпунов ; пер. укр. мовою Д. Тарасевич]. – Київ : Мистецтво, 2013. – 319, [1] с. : фотоіл. – К 1025-летию Крещения Киевской Руси. - Нзвание парал. рос., укр. англ. – ISBN 978-966-577-202-6
514.
Шевченко С.В. Соловецький реквієм [Книга] / Сергій Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 591, [1] с., [16] арк. фотогр. : іл., портр. – Імен. покажч.: 573-586. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-59-9
515.
Цао Сюецінь Сон у червоному теремі [Книга] : роман : розд. 1-40 / Цао Сюецінь ; [переклад В.С. Бойка ; передм. та прим. В.П. Чорнобая]. – Харків : Факт, 2013. – 571, [4] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-637-751-0
516.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
517.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
518.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Журнал] = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць. – Київ, 2011-
519.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-
520.
Росовецький С.К. Спадкоємні зв"язки національних словесних культур [Книга] / Станіслав Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – 230, [1] с. : іл. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 217-226. – Бібліогр.: с. 198-216. – ISBN 5-8238-0546-2
521.
Погребняк О.С. Спектрофотометричне визначення хлорату (I), бромату (V) та йодату (V) N,N-діетиланіліном [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Погребняк Олег Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
522.
Коробко О.В. Спеціалізована комп"ютерна система для контролю та параметричної оптимізації термоакустичних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коробко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013
523.
Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
524.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
525.
Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex