Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
477.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
478.
Подпружнікова О.П. Рекламний персонаж як явище в соціальній комунікації: креативний та функціональний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подпружнікова Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
479.
Данильченко О.Ю. Рецепція історичних образів в українському письменстві XIX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данильченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
480.
Родина [Журнал] : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
481.
Дудар С.К. Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дудар Світлана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013

482.
Приходько О.С. Розрахунок граничної рівноваги елементів конструкцій з пружно-пластичними включеннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Приходько Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
483.
Юркевич Л.Й. Російські соціал-демократи і національне питання [Книга] / Левко Юркевич ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 39, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-34-4
484.
Российская история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
485.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
486.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
487.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
488.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
489.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
490.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
491.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
492.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
493.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
494.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
495.
Головей В.Ю. Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації [Книга] : монографія / В.Ю. Головей ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 419, [1] с. – Бібліогр.: с. 387-419. – ISBN 978-966-600-613-7
496.
Мельник В.А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп"ютерні системи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Мельник Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
497.
Хвильовий М. Санаторійна зона [Книга] : оповідання, новели, повісті, памфлет / М. Хвильовий ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов ; передм., прим. М.Г. Жулинського]. – Харків : Фоліо, 2013. – 381, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська лiтература). – ISBN 978-966-03-6536-0
498.
Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем [Книга] = World integration processes under the transformation of international systems : навч. посібник / [К.І. Грищенко та ін.] ; за концепцією та наук. ред. Л.Д. Чекаленко ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ : ДАУ, 2013. – 624, [4] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 609-624 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7037-02-5
499.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
500.
Генералюк Л.С. "Святим дивом сяють храми Божі...". Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Книга] / Леся Генералюк ; [вступ. сл. Мирослава Поповича ; [Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 167, [1] с. : фотоіл. – На авнантитулі.: Тарас Шевченко. 1814-2012. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-611-516-000-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,