Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія [Книга] : підручник для студентів біол. спец. вищ. навч. закл. / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кир"яченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2010. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 978-966-306-152-7
252.
Хижняк С.В. Клітинні механізми токсичності Кадмію [Книга] / Хижняк С.В. – Київ : LAT & K, 2010. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.171-212. – ISBN 978-966-2944-48-8
253.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2012 Государственный библиографический указатель : в 11-ти т. / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901302-72-2 (т.1). – ISSN 0201-6354
254.
Вернигора Н.М. Книговидання для дітей в Україні XX століття: типологія, проблематика, жанрові особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вернигора Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
255.
Цибульський В.О. Комплексна геолого-геофізична модель нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу [Дисертація] : дис. … канд. геол. наук : 04.00.22 / Цибульський Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
256.
Нікуленкова Т.В. Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Нікуленкова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
257.
Компьютерные информационные системы и хранилища данных [Книга] : толковый словарь / А.Г.Додонов [и др.] ; Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем регистрации информации. – Киев : Феникс, 2013. – 553, [1] с. – Библиогр.: с. 547-553. – ISBN 978-966-136-080-7
В словарь вошли основные термины, используемые в области компьютерных информационно-аналитических систем, а также понятия и определения, применяемые в со-временной компьютерной литературе и в информационных сообщениях, публикуемых на тематических веб-сайтах. Приведена трактовка терминов, использующихся при разработ-ке и применении глобальных и корпоративных информационно-аналитических систем. Для специалистов в области информационных технологий, аспирантов и студентов старших курсов.
258.
Захарченко Н.В. Комунікативно-когнітивні особливості полемічних трактатів Мартіна Лютера [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Захарченко Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
259.
Супрун Л.В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" ("Вістника"): мовноментальні детермінанти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Супрун Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
260.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
261.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
262.
Шевчук О.В. Конструктивно-географічний аналіз рекреаційних спелестокарстових комплексів (на прикладі печери "Кристальна-Кривченська" Тернопільської обл.) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шевчук Олексій В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
263.
Зеркаль М.В. Конструктивно-географічні засади планування територіальної організації берегових зон в межах міст [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Зеркаль Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
264.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
265.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
266.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
267.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
268.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
269.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
270.
Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України 2006-2010 [Книга] : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. О.В. Михайлова ; ред. Т.С. Кудласевич ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Виниченко, 2012. – 123, [1] с. – Імен покажч.: с. 103-115. - Геогр. покажч.: с.116-118. - Покажч. установ: с. 119-123. – ISBN 978-966-2622-09-6
271.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
272.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Камінська О.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)). – ISBN 978-617-00-1369-9
273.
Цибенко В.О. Кровообіг. Фізіологія з основами патофізіології [Книга] / В.О. Цибенко. – Київ ; Черкаси : Черкаський ЦНП, 2010. – 294, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-290. – ISBN 978-966-8120-91-6
274.
Кобижча Н.І. Культурницька діяльність Б.Д. Грінченка: світоглядний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
275.
Шапочка І.В. Курс лекцій з алгебри [Книга] : навч. посібник / Ігор Шапочка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2013. – 220, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 218-220. – Бібліогр.: с. 217. – ISBN 978-966-2095-79-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex