Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
302.
Куценко В.В. Метод зниження часу пошуку повітряних цілей зенітно-ракетним комплексом в умовах радіоелектронного подавлення на основі застосування пасивних радіотехнічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Куценко Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
303.
Бобок І.І. Метод підвищення ефективності детектування вкладення конфіденційної інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бобок Іван Ігорович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
304.
Коцовський В.М. Методи навчання штучних нейромереж на базі узагальнених нейроелементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Коцовський Владислав Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
305.
Войтенко Ю.Ю. Методи підвищення пропускної здатності транспортного з"єднання радіомереж зі змінною топологією на основі надширокосмугових радіосигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Войтенко Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
306.
Левченко А.Ю. Методи прискорювання обчислень в задачах оптимальної маршрутизації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левченко Антон Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
307.
Порєв Г.В. Методи та засоби побудови інформаційних технологій на основі територіально розосереджених сервіс-орієнтованих однорангових мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Порєв Геннадій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
308.
Черненко М.В. Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних корпоративних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Черненко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
309.
Герасименко К.Є. Методи функціонального тестування критичних систем керування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Герасименко Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
310.
Петренко Ю.А. Методологічні основи синтезу системи офісів з управління програмами проектно-орієнтованої організації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Петренко Юрій Антонович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2013
311.
Мельниченко В.Ю. Микола Гоголь у Москві [Книга] : автор. енцикл.-хроноскоп / Володимир Мельниченко. – Київ : Либидь, 2013. – 542, [1] с. : ил., портр. : іл., портр. – Частина тексту рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0658-6
312.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
313.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
314.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
315.
Міждисциплінарні дослідження складних систем [Журнал] = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ. – ISSN 2307-4515
316.
Міжнародна економічна політика [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2004-. – ISSN 1811-9824
317.
Міжнародна економічна політика [Журнал] : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2004-. – ISSN 1811-9824
318.
Міжнародна економічна політика [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2004-. – ISSN 1811-9824
319.
Міжнародна економічна політика [Журнал] : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2004-. – ISSN 1811-9824
320.
Бабенюк Ю.Д. Мікробіологія [Книга] : навч. посібник / Ю.Д. Бабенюк, А.Ф. Антипчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2010. – 148, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-388-320-5
321.
Данилейченко В.В. Мікробіологія з основами імунології [Книга] : підручник для вищ. мед. (фармац.) навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В.В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Медицина, 2009. – 391, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-10-0066-6
322.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006-. – ISSN 2076-0558
323.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2006-. – ISSN 2076-0558
324.
Свідзинський А.В. Мікроскопічна теорія надпровідності [Книга] : монографія / А.В. Свідзинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 418, [1] с. – ISBN 978-966-600-538-3
325.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex