Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
127.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
128.
Віче [Журнал] : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 1992-
129.
Гончарук В.В. Вода: проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке [Брошура] / В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины ; Satellite centre of the Trace Element Inst. for UNESCO. – Киев : ИКХХВ НАН Украины, 2003. – 47, [1] с.
130.
Военно-исторический журнал [Журнал] / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
131.
Военно-исторический журнал [Журнал] / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
132.
Вокруг света [Журнал] : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
133.
Вопросы психологии [Журнал] : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 1955-. – ISSN 0042-8841
134.
Вопросы статистики [Журнал] : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 1994-. – ISSN 0320-8168
135.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
136.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
137.
Мельник А.А. Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мельник Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ, 2013
138.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
139.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
140.
Резниченко Т.М. Встреча через шестьдесят лет [Книга] : (психологический роман) / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2013. – 168, [1] с., [3] л. ил. – ISBN 978-966-2399-22-6
141.
Липинський В. Вступне слово для читачів із ворожих таборів. Листи до братів-хліборобів [Книга] / В"ячеслав Липинський ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 31, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-40-5
142.
Друг О.М. Вулицями старого Києва [Книга] / Ольга Друг. – Львів : Світ, 2013. – 496, XVI с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Серія "Історичні місця України"). – ISBN 978-966-603-849-7
143.
Высшее образование сегодня [Журнал] = Higher Education Today : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
144.
Ніколайчук В.І. Генетика [Книга] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ніколайчук, М.М. Вакерич ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Біол. ф-т. – Ужгород : Гражда, 2013. – 504, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 484-499. – Бібліогр.: с. 500-504. – ISBN 978-966-176-099-7
145.
Генофонд і здоров"я: вроджені вади розвитку серед новонароджених [Книга] / [Сердюк А.М. та ін.] ; за заг. ред. А.М. Сердюка та О.І. Тимченко ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2012. – 569, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-409-126-5
146.
Генофонд і здоров"я: іонізуюча радіація [Книга] / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук ; ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : МВЦ "Медінформ", 2011. – 189, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-8398-23-0
147.
Цибульська О.В. Геолого-генетична типізація селів та оцінка селенебезпеки басейну р. Тиса (гірськоскладчаста область Карпат) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Цибульська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
148.
Засєкіна Л.В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика [Книга] : монографія / Л.В. Засєкіна, О.А. Соловей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-206. – ISBN 978-966-600-575-8
149.
Шаповалова Г.В. Гостримо перо [Книга] : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
150.
Государство и право [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex