Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Мелвілл Г. Мобі Дік [Книга] : роман / Герман Мелвілл ; пер. з англ. [Д. Радієнко ; передм. О.П. Горенко ; прим. І.В. Летунівської]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 570, [4] с., [1] арк. портр. – Пер. вид. : Moby Dick / Herman Melville. Penguin Popular Classics, 1994. – ISBN 978-617-7013-11-1
327.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
328.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
329.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
330.
Ямшанов І.С. Моделі та інформаційні технології опрацювання на технологічність структури об"єктів складального процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ямшанов Ігор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
331.
Фонта Н.Г. Моделі та інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фонта Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
332.
Савченко І.В. Моделі, реалізація та дослідження інтерпретатора баз знань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Савченко Іван Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013
333.
Іллічевський С.О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Іллічевський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
334.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
335.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
336.
Блажівський Є.М. Моніторинг протидії злочинності в Україні [Книга] : монографія / Є.М. Блажівський ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 370, [2] с. – Бібліогр.: с. 333-370. – ISBN 978-966-1685-45-0
337.
Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України [Книга] : концептуальні засади, методи і реалізація / [В.П. Палієнко та ін.] ; за ред. В.П. Палієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т географії, Асоц. геоморфологів України. – Київ : Наукова думка, 2013. – 262, [2] с., [16] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник.: c. 253-261. – Бібліогр.: с. 243-252. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1338-4
338.
Шевельов Ю. Москва, Маросєйка. МИ і ми [Книга] / Юрій Шевельов ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 31, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-26-9
339.
Малишко А.С. Моя стежина [Книга] = Mon chemin : пісні Платона Майбороди, Георгія Майбороди та Олександра Білаша на вірші Андрія Малишка / Андрій Малишко ; [пер. фр., передм. та упорядкув. Д. Чистяка ; вступ. слово Довгий С.О.]. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2012. – 70, [2] с. : іл., портр., ноти. – До 100-річчя з дня народження Андрія Малишка. - Текст парал. укр. та фр. – ISBN 978-617-615-020-6
340.
Ущапівська О.М. Музичне мистецтво Донбасу в трансрегіональних соціокультурних процесах кінця XIX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Ущапівська Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
341.
Самчук У. На білому коні. На коні вороному [Книга] / Улас Самчук ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-32-0
342.
Антонич Б.- На другому березі [Книга] / Богдан-Ігор Антонич ; [пердм. Т.М. Панасенко ; худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 286, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-6335-3
343.
Багряний І. На новий шлях. Чому я не хочу вертатися до СРСР? [Книга] / Іван Багряний ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 111, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-37-5
344.
Кольман Я. Наглядная биохимия [Книга] = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 2-е изд. – Москва : Мир, 2004. – 469, [1] с. : цв. ил., портр. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: Stuttgart ; New York : Georg Thieme, 1998. - Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 5-03-003593-1
345.
Кольман Я. Наглядная биохимия [Книга] = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова, Е.С. Левиной, П.Д. Решетова ; под ред. П.Д. Решетова, Т.И. Соркиной. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 469, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1997. - Предм. указ.: c. 428-460. – Библиогр.: с. 425-427. – ISBN 978-5-9963-0620-6
346.
Кольман Я. Наглядная биохимия [Книга] = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 3-е изд. – Москва : Мир ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 469, [1] с. : цв. ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1998.- Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 978-5-9963-0126-3
347.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзвичайних ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
348.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
349.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
350.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex