Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров"язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти [Книга] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Дубогай, А.І. Альошина, В.Є. Лавринюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Алф. покажч.: с. 280-295. – Бібліогр.: с. 275-279. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-544-4
402.
Бутковська Н.О. Особливості ефективного лідерства [Книга] / Н .О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2013. – 111 с. : табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 110-111. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 6 (126)). – ISBN 978-617-00-1787-1
403.
Куцевол Н.В. Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну [Дисертація] : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Куцевол Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013


404.
Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013
405.
Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Київ, 2013
406.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
407.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
408.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
409.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
410.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
411.
Басюк Т.О. Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Басюк Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013
412.
Ібрагім Оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище Іраку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ібрагім М. Аліяс Насер ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2013
413.
Метерлінк М. П"єси [Книга] / Моріс Метерлінк ; [пер. з фр., упорядкув., передм. та комент. Д. Чистяка]. – Київ : ПУЛЬСАРИ, 2007. – 245, [3] с. : портр. – Зміст: Сліпі ; Пелеас і Мелісанда ; Аріадна та Синя Борода, або марне визволення ; Блакитний птах. – (Серія "Класика"). – ISBN 978-966-8767-71-5
414.
Тимів І.М. Пам"ятка українського книгодрукування XVII ст. з Етнографічного музею Калущини [Книга] : до 350-річчя з часу видання / Іван Тимів ; [наук. ред. Бондар Н.П.] ; Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 63, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 24-47. – ISBN 978-966-398-084-3
Шановним читачам бібліотеки ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка з побажаннями творчих успіхів і Господнього благословення
Автор (підпис)
м. Калуш, 12 листопада 2013 р.
415.
Дивак Т.М. Параметрична ідентифікація макромоделей об"єктів з розподіленими параметрами у вигляді інтервальних різницевих операторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дивак Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
416.
Педагогічний дискурс [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
417.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Видавниче підприємство "Едельвейс", 2002-. – ISSN 2078-1687
418.
Партика А.І. Перехідні характеристики та способи керування елементами пам"яті на основі джозефсонівських кріотронів та сквідів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Партика Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
419.
Шаповал Ю. Петро Шелест [Книга] / Ю. Шаповал. – Харків : Фоліо, 2013. – 125, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7012-15-2
420.
Мураста В.А. Петрофізичні характеристики та параметри неоднорідності кайнозойських відкладів українського сектора Чорного та Азовського морів [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Мураста Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
421.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2602-28-9
422.
Лондон Дж. Північна Одіссея [Книга] : новели : пер. з англ. / Джек Лондон ; [передм. і прим. Наталії Білик]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 408, [5] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7013-12-8
423.
Кривенко А.Ю. Підвищення ефективності знешламлення магнетитової суспензії на підставі змінення гідродинамічних параметрів процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кривенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
424.
Голіков О.С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Голіков Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013
425.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex