Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Личности [Журнал]. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
452.
Гарєєва М.Р. Лінгвокультурні стереотипи у французькому медійному просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гарєєва Марина Равільївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
453.
Гарєєва М.Р. Лінгвокультурні стереотипи у французькому медійному просторі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гарєєва Марина Равільївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
454.
Сизонов Д.Ю. Лінгвопрагматичний потенціал української медичної термінології у ЗМІ [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сизонов Дмитро Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
455.
Єрмаков А.І. Лінійна алгебра [Книга] : навч. посібник / А.І. Єрмаков, М.М. Крамар ; М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський держ. ун-т. – Луганськ : СУДУ, 2000. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 966-590-185-0
456.
Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.Ф. Семенюк, А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 367, [1] с. – Додаток: с. 316-351. – Бібліогр.: с. 352-364. – ISBN 978-966-439-532-5
457.
Кузьменко Д.Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський художній метод [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Кузьменко Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011
458.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
459.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
460.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
461.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
462.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
463.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
464.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
465.
Бондар Т.І. Логіка [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Т.І. Бондар ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 266-269. – ISBN 978-966-194-087-0
466.
Богдановський І.В. Логіка [Книга] : опор. консп. лекцій / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 966-608-450-3
467.
Людина в (м)асьці [Книга] : [інтернет-листування : повість] / [гол. редактор Олена Мовчан ; літ. ред. та випусковий ред. І. Андрусяк]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 254, [2] с. – Книга без автора. – ISBN 978-966-465-360-9
468.
Луцан Н.І. "Людина і світ" в інноваційних педагогічних технологіях [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Надія Луцан ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 182, [2] с. : табл., іл. – Додатки: с. 139-180. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-194-115-0
469.
Людство і віра [Книга] : всесвітня історія народів і релігій: енцикл.-довід. вид. : [у 4 т.] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-уклад. Георгій Щокін. – Київ : Персонал. – ISBN 978-966-608-844-7
470.
Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011
471.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
472.
Мосоров В. Малайзія очима українців [Книга] / Володимир Мосоров. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 117, [1] с. : фотоіл. – На авантит.: З нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Малайзією. – ISBN 978-617-607-188-4
473.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
474.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
475.
Горин В.В. Математические модели нелокальной кинетики электронов в тлеющем разряде с полым катодом [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / В.В. Горин, В.А. Петрухин, В.Я. Черняк ; М-во образования и науки РФ ; Московский физико-технический ин-т (гос. ун-т). – Москва ; Киев : МФТИ, 2011. – 127, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 124-127. – ISBN 978-5-7417-0360-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex