Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Боровий А.М. Інформаційно-вимірювальна система дослідження параметрів енергоспоживання мікропроцесорів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Боровий Андрій Модестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012
377.
Стройко Т.В. Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери: національні пріоритети [Книга] : [монографія] / Тетяна Стройко. – Миколаїв : Дизайн та Поліграфія, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 317-323. – Бібліогр.: с. 333-351. – ISBN 978-966-9870-1-4
378.
Сідоріна Є.В. Ісихастський органон у побудові нової антропологічної стратегії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сідоріна Євгенія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
379.
Качан К.Є. Ісламський радикалізм: релігійно-політична сутність та форми прояву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
380.
Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України [Книга] : навч. посібник / Степан Макарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 345-351 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-925-5
381.
Історико-педагогічний альманах [Журнал] / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
382.
Мікіна О.Г. Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні [Книга] : монографія / О.Г. Мікіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. ін-т розвитку людини Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 361-395. – ISBN 978-966-374-714-9
383.
Нагорна Л.П. Історична пам"ять: теорії, дискурси, рефлексії [Книга] / Лариса Нагорна. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 324, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6497-7
384.
Бітаєва О.В. Історичний живопис як феномен польської культури: досвід другої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бітаєва Оксана Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
385.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
386.
Історія Волині, ХХ - початок ХХІ ст. [Книга] : краєзнавчий бібліогр. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т, Б-ка ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Л.А. Понєдєльник]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 135, [1] с.
387.
Мелещенко О.К. Історія журналістики Росії XVIII сторіччя [Книга] : текст лекцій / О.К. Мелещенко ; [ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-394. – ISBN 978-966-439-559-2
388.
Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки) [Книга] : навч. посібник [для викладачів і студ. іст. спец. вищих пед. закладів освіти] / О.П. Іваницька ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 627, [5] с. – Бібліогр.: с. 622-628. – ISBN 978-966-194-074-0
389.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
390.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
391.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
392.
Історія української культури [Книга] : навч. посібник / [Анучина Л.В. та ін. ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : ФІНН, 2011. – 453, [3] с. – Бібліогр.: с. 445-446. – ISBN 978-966-8030-87-1
393.
Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917) [Книга] : навч. посіб.-коментар : [у 2 т.] / Л.І. Гайдай ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського національного університету ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-398-3
394.
Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917) [Книга] : навчальний посібник-коментар : [у 2 т.] / Л.І. Гайдай ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Іст. ф-т. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-399-0
395.
Кильпякова И.С. Кадровый менеджмент современной библиотеки: опыт ОУНБ [Книга] : научно-практическое пособие / И.С. Кильпякова. – Москва : Литера, 2012. – 127, [1] с. : схемы, табл. – Библиогр.: с. 92-104. – (Серия "Современная библиотека" / ред. совет : Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.). – ISBN 978-5-91670-104-3
396.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] / Держ. наук. установа "Кн. палата України імені Івана Федорова" ; уклад.: В.Г. Гастинщиков, Д.В. Баштовий. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
397.
Сливка С.С. Канонічне право [Книга] : навч. посібник / С.С. Сливка ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Навч.-науковий ін-т права та психології. – Київ : Атіка, 2012. – 159, [1] с. – Додатки: с. 122-159. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-326-456-1
398.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
399.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
400.
Беба Н.В. Картографічне моделювання рекреаційної діяльності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Беба Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex