Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
477.
Мосоров В. Малайзія очима українців [Книга] / Володимир Мосоров. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 117, [1] с. : фотоіл. – На авантит.: З нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Малайзією. – ISBN 978-617-607-188-4
478.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
479.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
480.
Горин В.В. Математические модели нелокальной кинетики электронов в тлеющем разряде с полым катодом [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / В.В. Горин, В.А. Петрухин, В.Я. Черняк ; М-во образования и науки РФ ; Московский физико-технический ин-т (гос. ун-т). – Москва ; Киев : МФТИ, 2011. – 127, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 124-127. – ISBN 978-5-7417-0360-1
481.
Коваленко І.П. Математична статистика у прикладах і задачах [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / І.П. Коваленко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 489, [7] с. : табл. – Додатки: с. 462-481. – Бібліогр.: с. 482. – ISBN 978-966-194-100-6
482.
Продайвода Г.Т. Математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів [Книга] : навч. посібник / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, І.В. Віршило ; [ред. Л.Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 286, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-281. – ISBN 978-966-439-315-4
483.
Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
484.
Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
485.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
486.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
487.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
488.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
489.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
490.
Международное уголовное право [Книга] : учебно-методический комплекс для студ. вузов, обуч. по направлению магистерской подготовки 030500 - Юриспруденция / М-во образования и науки РФ, Кубанский гос. ун-т ; [сост. : В.П. Коняхин, М.В. Феоктистов, А.А. Жинкин] ; под ред. В.П. Коняхина. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2011. – 151, [1] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-5-8209-0797-5
491.
Альбарран А.Б. Менеджмент електронних ЗМІ [Книга] / Алан Б. Альбарран. ; пер. з англ. : Н. Кашуби та А. Іщенка. – Київ : Наука, 2009. – 296 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-96972-5-7
492.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
493.
Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку [Книга] : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та молодих вчених, [м. Київ, 23-24 верес. 2010 р.] / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; за заг. ред. Л.О. Згалат-Лозинської, М.І. Філіпова. – Київ : Персонал, 2011. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
494.
Клюев В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки [Книга] : учебно-методическое пособие : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / В.К. Клюев ; [ред. совет: Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др.]. – Москва : Литера, 2011. – 110, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 107-110. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-093-0
495.
Гаврилюк В.А. Мера как завершающая категория наличного бытия [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – На обл. кн. указан другой вып. серии : вып. 13. – ("Библиотечка молодого философа". Серия "Теория развития" ; вып. 14)
496.
Мартинович Н.В. Метод вимірювання твердості води за параметрами імітансу та його метрологічне забезпечення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мартинович Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
497.
Онушко В.В. Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контролю вологості природного газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Онушко Василь Володимирович ; М-во освіти і науки молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
498.
Ермаков С.М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике [Книга] : вводный курс / С.М. Ермаков ; [ред. О.М. Рощиненко]. – Санкт-Петербург ; Москва : Невский Диалект ; БИНОМ, 2009. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 188-192. – ISBN 978-5-7940-0140-2 ; 978-5-9963-0099-0
499.
Куницька С.Ю. Метод та засоби синтезу швидкодіючих арифметичних пристроїв на основі позиційних систем числення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Куницька С.Ю.; Купицька Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012
500.
Гиря М.П. Методи оцінки якості електротехнічного обладнання для безпечної експлуатації АЕС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гиря Марина Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,