Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
402.
Тетера И.А. Киев - New York. Лебединая [Книга] : [роман] / Ирина Тетера ; [худож. оформл.: А. Дружинина, В. Волков]. – Киев : [Планета книг], 2012. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-2329-05-6
403.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
404.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
405.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.9). – ISSN 0201-6354
406.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2011 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-72-2 (т.10). – ISSN 0201-6354
407.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
408.
Коллоидно-химические основы нанонауки [Книга] / А.П. Шпак, З.Р. Ульберг, В А. Перцов Перцов, Н.В. [и др.] Чураев; Шпак А.П. [и др.] ; под ред. А.П. Шпака, З.Р. Ульберг ; НАН Украины ; Ин-т биоколлоидной химии им. Ф.Д. Овчаренко ; Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова [и др.]. – Киев : Академпериодика, 2005. – 462, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 461-462 и в конце глав. – ISBN 966-360-031-4
409.
Оленко А.Я. Комп"ютерна статистика [Книга] : навч. посібник / А.Я. Оленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 174, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 173. – ISBN 966-594-932-2
410.
Баєв О.Ю. Комп"ютерне моделювання і обчислювальні методи спектроскопії потужних джерел випромінювання на базі методу поглиначів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Баєв Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
411.
Зайченко О.Ю. Комп"ютерні мережі [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів, що навч. за напрямом "Комп"ютерні науки" / О.Ю. Зайченко, Ю.П. Зайченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 518, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506-513. – ISBN 978-966-194-050-4
412.
Мигович І.І. Компартія України в боротьбі за соціалізм [Книга] : на допомогу тим, хто вивчає матеріали 44-го з"їзду Комуністичної партії України / Іван Мигович ; [редкол. : П.М. Симоненко, Г.В. Буйко, Г.К. Крючков та ін.]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2012. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 76-78. – ISBN 978-966-8886-25-6
413.
Ріпак Н.С. Комплексна стратегія підвищення екологічної безпеки від забруднення довкілля сульфідними стоками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ріпак Назарій Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
414.
Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу [Книга] : монографія / С.В. Бобровник ; [ред. С.І. Бережинська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридична думка, 2011. – 383, [1] с. – Бібліогр.: с. 338-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-97-9
415.
Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Книга] / Петров А.А. – Москва : ДМК, 2000. – 445, [3] с. : ил. – Приложения: с. 401-436. – Библиогр.: с. 437-445. – (Информационные технологии для инженеров). – ISBN 5-89818-064-8
416.
Кононенко В.І. Контрастивна граматика української та польської мов [Книга] = Gramatyka konfrontatywna jezyka ukrainskiego i polskiego : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Кононенко, І.В. Кононенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Слово, 2010. – 389, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. польською мовою. – Бібліогр.: с. 387-389. – ISBN 978-966-194-045-0
417.
Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства [Книга] : монографія / Яновська О.Г. ; [відп. за вип., ред. Л.Л. Лазебний] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-520-154-0
418.
Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
419.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
420.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
421.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
422.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
423.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
424.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
425.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,