Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
427.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
428.
Бондарчук Г. Космос и Я. Исповедь [Брошура] / Галина Бондарчук. – Симферополь : Ариал, 2012. – 35, [1] с. – Библиогр.: с. 35. – ISBN 978-617-648-089-1
429.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
430.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
431.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
432.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
433.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
434.
Довгай Б.В. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами [Книга] : монографія / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, Г.І. Сливка-Тилищак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 173, [1] с. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-966-439-091-7
435.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Відмідь І.Г. та ін ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (105)). – ISBN 978-617-00-1565-5
436.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Ведмідь І.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)). – ISBN 978-617-00-1586-0
437.
Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ, 2007-2008 [Книга] / Акад. правових наук України ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; [уклад. : В.В. Сташис, В.І. Тютюгін] ; за заг. ред. В.В. Сташиса. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. – Додатки: с. 355-358. – Бібліогр. в подстр. прим. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-357-5
Розраховане на суддів, працівників прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів
438.
Кримінально-виконавчий кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : (за станом законодавства на 01.11.2011 року) / [Гель А.П. та ін.] ; за заг. ред.: В.В. Коваленка, А.Х. Степанюка. – Київ : Атіка, 2012. – 491, [1] с. – ISBN 978-966-326-416-5
439.
Блецкан Д.И. Кристаллические и стеклообразные халькогениды Si, Ge, Sn и сплавы на их основе [Книга] : монография в 2-х томах / Д.И. Блецкан ; [ред. Д.М. Федака]. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7703-86-X
440.
Кристаллография [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
441.
Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
442.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
443.
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Книга] : [в 3 т.] : учебник для студ. физ. и мех.-мат. специальностей высш. учеб. заведений / Г.М. Фихтенгольц ; [ред. А.А. Флоринский]. – Изд. 8-е. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0436-5 (т.1)
444.
Савельев И.В. Курс общей физики [Книга] : в 5-ти книгах : [учеб. пособие для втузов] / И.В. Савельев. – Москва : Астрель ; АСТ. – ISBN 5-271-01305-7(Кн.3)
445.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
446.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
447.
Прохорова П.В. Лексична репрезентація німецькомовної діалектної картини світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Прохорова Поліна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012
448.
Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре [Книга] / И.М. Гельфанд ; [ред. В.В. Ященко]. – 6-е изд., испр. – Москва : КДУ ; Добросвет, 2006. – 319, [1] с. – ISBN 5-98227-173-X
449.
Леонід Григорович Руденко [Книга] / НАН України, Ін-т географії ; [авт. вступ. ст. Є.І. Стеценко ; уклад. Г.К. Андреєва]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 153, [3] с., [16] с. фотоіл. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-207-3
450.
Грабовенко И.С. Лингвистические измерения пиар-воздействия в массмедийном политическом дискурсе [Дисертація] : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.15 / Грабовенко Ирина Сергеевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex