Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Кремзикова С.Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кремзикова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
452.
Кремзикова С.Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кремзикова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
453.
Холодкова А.В. Моделі і метод управління мережними ресурсами в телекомунікаційних мережах на основі використання багатоагентної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Холодкова А.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
454.
Мельник М.Р. Моделі та методи автоматизованого проектування шумозахисних екранів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Мельник М.Р. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
455.
Турчин О.Я. Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Турчин О.Я. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
456.
Самченко Н.К. Моделювання структурно-функціональних зв"язків в економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Самченко Н.К. ; Держ. вищ. навч. закл.; "Київ. нац.економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011
457.
Барьяхтар В.Г. Молекулярная физика [Книга] : курс лекций / В.Г. Барьяхтар, И.В. Барьяхтар ; НАНУ ; Ин-т магнетизма НАН и МОН Украины. – Киев : Наукова думка, 2011. – 332 с. – ISBN 978-966-00-1074-1
458.
Дашвар Л. Молоко з кров"ю [Книга] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-14-0031-2
459.
Кошляков О.Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС) [Дисертація] : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Кошляков О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
460.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
461.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
462.
Дорошенко В.В. Напівгрупи монотонних функцій та вільні піднапівгрупи топологічних напівгруп [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дорошенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
463.
Савчин В.П. Напівпровідникова фотоелектроніка [Книга] : навчальний посібник / В.П. Савчин, І.І. Іжнін, М.М. Ваків ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 712-714. – ISBN 978-966-613-793-0
464.
Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными B-дикетонатными и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Колотуша Т.П. ; Ин-т химии поверхности ; АН УССР. – Киев, 1988
465.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
466.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
467.
Наука и техника [Журнал] : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
468.
Наука і оборона [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
469.
Наука молода [Журнал] : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2003-. – ISSN 1818-2682
470.
Гончарук В.В. Наука о воде [Книга] = Science about water / В.В. Гончарук ; НАНУ ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2010. – 512 с., [24] с. илл. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – Библиогр.: с. 461-507. – ISBN 978-966-00-1041-3
471.
Мережко А.А. Наука политики международного права: истоки и перспективы [Книга] = Science of international-legal policy: sources and prospects / Александр Мережко. – Киев : Юстиниан, 2009. – 144 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – Библиогр.: с. 137-139. – ISBN 978-966-8257-53-7
472.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
473.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
474.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
475.
Лушникова М.В. Наука финансового права на службе государству: российские государственные деятели и развитие науки финансового права [Книга] : (историко-правовой очерк) : монография / М.В. Лушникова, А.М. Лушников ; М-во образования и науки РФ ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2010. – 496 с. – (Ярославская юридическая школа начала XXI века). – ISBN 978-5-8397-0783-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,