Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
477.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
478.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
479.
Лушникова М.В. Наука финансового права на службе государству: российские государственные деятели и развитие науки финансового права [Книга] : (историко-правовой очерк) : монография / М.В. Лушникова, А.М. Лушников ; М-во образования и науки РФ ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2010. – 496 с. – (Ярославская юридическая школа начала XXI века). – ISBN 978-5-8397-0783-2
480.
Науки про Землю в Одеському (Новоросіійському) університеті [Книга] / Є.А. Черкез [та ін.] ; [наук. ред. : М.О. Подрезова, О.Г. Топчієв ; бібліогр. ред. В.В. Самодурова] ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 104 с., [16] с. іл. – (Розвиток науки в Одеському (Новоросійському) університеті / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. І.М. Коваль ; редкол. : В.О. Іваниця (заст. голов. ред.), С.М. Андрієвський, Ю.Ф. Ваксман та ін. ; Географічні та геологічні науки). – ISBN 978-966-190-321-9
481.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1996-
482.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Економіка [Журнал] : збірник наукових праць. Спецвипуск. – Ужгород
  Вип. 32. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
483.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Економіка [Журнал] : збірник наукових праць. Спецвипуск. – Ужгород
  Вип. 31. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
484.
Бабота Любиця Науковий і мистецький світ Федора Потушняка [Книга] : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження видатного українського письменника і вченого, Ужгород, 15-16 квітня 2010 року / МОНУ ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Каф. історії Стародавнього світу і Середніх віків, Каф. укр. літератури ; [редкол.: Бабота Любиця, Барчан В.В., Бедзір Н.П. та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2010. – 456 с. : іл. – ISBN 978-617-596-013-4
485.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
486.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
487.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
488.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
489.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
490.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
491.
Домбровский В.И. Наукоемкий сектор экспортного потенциала СССР и его развитие в современных условиях [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Домбровский В.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
492.
Подшивалкина В.И. Научное наследие Н.Н. Ланге в университетской библиотеке [Книга] / В.И. Подшивалкина, Р.Н. Свинаренко, Е.В. Полевщикова ; [авторы-сост. : М.В. Алексеенко, Е.В. Бережок, О.Л. Ляшенко и др. ; науч. ред. В.И. Подшивалкина ; отв. ред. М.А. Подрезова] ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 352 с. – Библиогр.: с. 220-237. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете / глав. ред. В.А. Смынтына ; редкол. : В.А. Иваница (зам. гл. ред.), С.М. Андриевский, Ю.Ф. Ваксман и др. ; Психология). – ISBN 978-966-190-312-7
493.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
494.
Степанюк В.П. Нафтогазопошукова геофізика [Книга] : підручник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / В.П. Степанюк, О.П. Петровський, С.Г. Анікеєв ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 297 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-296. – ISBN 978-966-694-112-4
495.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
496.
Наш философский дом [Книга] : к 80-летию Института философии РАН / Ин-т философии РАН ; [отв. ред. А.А. Гусейнов ; сост. О.В. Артемьева ; редкол.: А.А. Гусейнов (пред.), В.С. Степин, В.А. Лекторский и др.]. – Москва : Прогресс-Традиция, 2009. – 528 с. : илл. – ISBN 978-5-89826-315-2
497.
Буняк Л.К. Не зрадь себе [Книга] : спогади мера / Любомир Буняк ; [передм. М. Слабошпицького]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 479, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-48-0
498.
Драганов А.Б. Нелинейное взаимодействие электромагнитных волн в релятивистских электронных пучках [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Драганов А.Б. ; МИНВУЗ УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
499.
Тараненко Ю.Н. Нелинейные волны и солитоны в ионосферной и космической плазме [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Тараненко Ю.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
500.
Непрерывное восхождение [Книга] : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-107-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,