Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Зозуля В.Г. Международное экономическое сотрудничество стран - членов СЭВ в решении продовольственной проблемы [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Зозуля В.Г. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
427.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
428.
Моргунов Э.И. Метод и автоматизированная установка для определения абсолютного выхода гамма-излучения из объемных образцов [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.16 / Моргунов Э.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
429.
Лімаренко П.В. Метод множення частоти фазоманіпульованих сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Лімаренко П.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
430.
Яцишин А.М. Методи дослідження четвертинних відкладів [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 178 с. : іл. – Бібліогр.: с.165-168
431.
Артамонов Є.Б. Методи і алгоритми діагностування стану ділянок теплових мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артамонов Є.Б. ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. – Київ, 2011
432.
Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості [Книга] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти / Чеховський С.А. та ін. ; за ред. С.А. Чеховського ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 534 с. : іл., табл. + Додаток: с. 517-534. – Бібліогр.: с. 514-516. – ISBN 978-966-694-113-1
433.
Иванов П.П. Механизм взаимодействия точечных дефектов с дислокациями в объеме монокристалов кремния [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Иванов П.П. ; Акад. наук СССР; Ин-т металлургии им. А.А. Байкова. – Москва, 1988
434.
Механіка та машинобудування [Журнал] : науково-технічний журнал / МОН України; Нац.техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 1996-. – ISSN 2078-7766
435.
Меч Мужества [Книга] : к 80-летию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха / авт. и сост. Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2008. – 534, [2] с. : цв. ил. – Библиогр.: c. 496-508 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-86988-195-3
436.
Копань В.С. Микрослоистые композиционные материалы на основе алюминия, меди и железа [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.07 / Копань В.С. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
437.
Яремійчук Р.С. Минуле - уже не наша власність [Книга] / Роман Яремійчук. – Івано-Франківськ ; Сімферополь : [Таврія], 2010. – 511, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-435-254-0
438.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
439.
Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук:11.00.02 / Пугач С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
440.
Малиновська О.А. Міграція та міграційна політика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.А. Малиновська ; МОНУ ; Київський ун-т права НАНУ ; Центр політологічних, гуманітар. та прикладних дослідж. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0111-0
441.
Бабенко В.О. Міжнародна економіка [Книга] : навчальний посібник / В. Бабенко. – Київ : Основа, 2010. – 184 с. – Бібліогр.: с. 176-182. – ISBN 978-966-699-582-0
442.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
443.
Кравченко С.Р. Міжнародно-правове регулювання припинення міжнародних договорів: теорія і практика [Книга] = International legal regulation of denounce of international treaties : монографія / С.Р. Кравченко ; КНУТШ. – Київ : LAT & K, 2010. – 241, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: c. 214-238. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 65 років). – ISBN 978-966-2944-50-1
444.
Лініченко Д.В. Міжнародно-правовий механізм врегулювання торговельних спорів у рамках діяльності Світової організації торгівлі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лініченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
445.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
446.
Мінералогічний збірник [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
447.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
448.
Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
449.
Копей Б.В. Мобільні вимірювальні системи в нафтогазовій та гірничій промисловості [Книга] : монографія / Копей Б.В., Лопатін В.В., Стефанишин О.І. ; МОНУ ; НАНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Ін-т геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 392 с. : іл. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-964-128-5
450.
Мова і суспільство [Журнал] = Language and society : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,