Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Копань В.С. Микрослоистые композиционные материалы на основе алюминия, меди и железа [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.07 / Копань В.С. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
427.
Яремійчук Р.С. Минуле - уже не наша власність [Книга] / Роман Яремійчук. – Івано-Франківськ ; Сімферополь : [Таврія], 2010. – 511, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-435-254-0
428.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
429.
Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук:11.00.02 / Пугач С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
430.
Малиновська О.А. Міграція та міграційна політика [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.А. Малиновська ; МОНУ ; Київський ун-т права НАНУ ; Центр політологічних, гуманітар. та прикладних дослідж. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0111-0
431.
Бабенко В.О. Міжнародна економіка [Книга] : навчальний посібник / В. Бабенко. – Київ : Основа, 2010. – 184 с. – Бібліогр.: с. 176-182. – ISBN 978-966-699-582-0
432.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
433.
Кравченко С.Р. Міжнародно-правове регулювання припинення міжнародних договорів: теорія і практика [Книга] = International legal regulation of denounce of international treaties : монографія / С.Р. Кравченко ; КНУТШ. – Київ : LAT & K, 2010. – 241, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: c. 214-238. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 65 років). – ISBN 978-966-2944-50-1
434.
Лініченко Д.В. Міжнародно-правовий механізм врегулювання торговельних спорів у рамках діяльності Світової організації торгівлі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лініченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
435.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
436.
Мінералогічний збірник [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
437.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
438.
Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
439.
Копей Б.В. Мобільні вимірювальні системи в нафтогазовій та гірничій промисловості [Книга] : монографія / Копей Б.В., Лопатін В.В., Стефанишин О.І. ; МОНУ ; НАНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Ін-т геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 392 с. : іл. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-964-128-5
440.
Мова і суспільство [Журнал] = Language and society : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010-
441.
Мова і суспільство [Журнал] = Language and society : збірник наукових праць. – Львів, 2010-
442.
Мова й дискурс: вимір і вимірювання [Книга] : до 75-річчя з дня народження д-ра філол. наук, проф. Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко / Басиров Ш.Р. [та ін.] ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний ун-т, 2010. – 235 с. : іл. – ISBN 978-966-657-310-3
443.
Кощій О.М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця XVI ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кощій О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
444.
Гнатюк Л.П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції [Книга] : монографія / Л.П. Гнатюк ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2010. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 375-446. – ISBN 978-966-439-269-0
445.
Кремзикова С.Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кремзикова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
446.
Кремзикова С.Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кремзикова С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
447.
Холодкова А.В. Моделі і метод управління мережними ресурсами в телекомунікаційних мережах на основі використання багатоагентної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Холодкова А.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
448.
Мельник М.Р. Моделі та методи автоматизованого проектування шумозахисних екранів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Мельник М.Р. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
449.
Турчин О.Я. Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Турчин О.Я. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
450.
Самченко Н.К. Моделювання структурно-функціональних зв"язків в економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Самченко Н.К. ; Держ. вищ. навч. закл.; "Київ. нац.економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex