Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Рерих Н.К. Листы дневника [Книга] / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.Я. Елизаренкова, Л.В. Шапошникова, А.Л. Яншин). – ISBN 5-86988-041-6
402.
Рерих Н.К. Листы дневника [Книга] / Николай Рерих. – 2-е изд. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-088-2
403.
Рерих Н.К. Листы дневника [Книга] / Николай Рерих. – [2-е изд.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник, Н.Г. Михайлова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-105-6
404.
Листы Сада Мории. 1925 [Книга]. – [перепеч. с 1925 г., Париж]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-133-1
405.
Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции [Книга] : [монография] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – Москва : Лотос, 2009. – 336 с : табл. + Прилож.: с. 314-334. – Библиогр.: с. 299-313. – ISBN 978-5-98704-452-0
406.
Біскуб І.П. Лінгвістична категоризація і моделювання знань в англомовному дискурсі програмного забезпечення [Дисертація] : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / І.П. Біскуб ; КНУТШ. – Київ : [КНУТШ], 2011
407.
Руденко І.В. Літературно-критична творчість Міхала Грабовського в контексті польського романтизму [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Руденко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
408.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
409.
Охрименко Б.А. Люминесценция ртутеподобных ионов в растворах и стеклах [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.05 / Охрименко Б.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
410.
Свєшніков К.І. Магматичні породи та породні сполучення (петрографія, петрологія, методи досліджень) [Книга] : підручник / К.І. Свєшніков, І.В. Побережська, Ю.П. Дорошенко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 426 с. : іл. + Додаток: с. 385-422. – Бібліогр.: с. 382-384. – ISBN 978-966-613-790-9
411.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
412.
Мейтус В.Ю. Массы, движения, революции [Книга] = Masses, movements, revolutions / Владимир Мейтус, Виктор Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 503, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-521-473-1
413.
Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, їх дослідження та застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.02 / Бойко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
414.
Алі Найф Халіл Альхжуж Математичні моделі та обчислювальні методи планування процесу обслуговування ієрархічними багатостадійними системами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Алі Найф Халіл Альхжуж. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
415.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
416.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
417.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
418.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
419.
Дашвар Л. Мати все [Книга] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-14-0917-9
420.
Іванов В Медіаосвіта та медіаграмотність [Книга] : короткий огляд / Валерій Іванов, Оксана Волошенюк, Леся Кульчинська ; Акад. укр. преси. – Київ : Акад. укр. преси ; Центр вільн. преси, 2011. – 58, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-27 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-26-5
421.
Май М. Медіа-політика в інформаційному суспільстві [Книга] = Medienpolitik in der informationsgesellschaft / Манфред Май ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Акад. Укр. Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. – 283, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в кінці ч. – (Бібліотека масової комунікації). – ISBN 978-966-2123-24-1
422.
Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР. – Киев, 1986
423.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
424.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
425.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,