Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
402.
Мейтус В.Ю. Массы, движения, революции [Книга] = Masses, movements, revolutions / Владимир Мейтус, Виктор Мейтус. – Киев : Ника-Центр, 2008. – 503, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-521-473-1
403.
Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, їх дослідження та застосування [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.02 / Т.М. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011
404.
Алі Найф Халіл Альхжуж Математичні моделі та обчислювальні методи планування процесу обслуговування ієрархічними багатостадійними системами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Алі Найф Халіл Альхжуж. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
405.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
406.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
407.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
408.
Математичні студії [Журнал] = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
409.
Дашвар Л. Мати все [Книга] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-14-0917-9
410.
Іванов В Медіаосвіта та медіаграмотність [Книга] : короткий огляд / Валерій Іванов, Оксана Волошенюк, Леся Кульчинська ; Акад. укр. преси. – Київ : Акад. укр. преси ; Центр вільн. преси, 2011. – 58, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-27 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-26-5
411.
Май М. Медіа-політика в інформаційному суспільстві [Книга] = Medienpolitik in der informationsgesellschaft / Манфред Май ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Акад. Укр. Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. – 283, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в кінці ч. – (Бібліотека масової комунікації). – ISBN 978-966-2123-24-1
412.
Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР. – Киев, 1986
413.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
414.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
415.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
416.
Зозуля В.Г. Международное экономическое сотрудничество стран - членов СЭВ в решении продовольственной проблемы [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Зозуля В.Г. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
417.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
418.
Моргунов Э.И. Метод и автоматизированная установка для определения абсолютного выхода гамма-излучения из объемных образцов [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.16 / Моргунов Э.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
419.
Лімаренко П.В. Метод множення частоти фазоманіпульованих сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Лімаренко П.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
420.
Яцишин А.М. Методи дослідження четвертинних відкладів [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 178 с. : іл. – Бібліогр.: с.165-168
421.
Артамонов Є.Б. Методи і алгоритми діагностування стану ділянок теплових мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Артамонов Є.Б. ; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. – Київ, 2011
422.
Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості [Книга] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти / Чеховський С.А. та ін. ; за ред. С.А. Чеховського ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 534 с. : іл., табл. + Додаток: с. 517-534. – Бібліогр.: с. 514-516. – ISBN 978-966-694-113-1
423.
Иванов П.П. Механизм взаимодействия точечных дефектов с дислокациями в объеме монокристалов кремния [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Иванов П.П. ; Акад. наук СССР; Ин-т металлургии им. А.А. Байкова. – Москва, 1988
424.
Механіка та машинобудування [Журнал] : науково-технічний журнал / МОН України; Нац.техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 1996-. – ISSN 2078-7766
425.
Меч Мужества [Книга] : к 80-летию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха / авт. и сост. Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2008. – 534, [2] с. : цв. ил. – Библиогр.: c. 496-508 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-86988-195-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex