Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
427.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
428.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
429.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
430.
Лечебные минеральные воды типа "Нафтуся" Украинских Карпат и Подолья [Книга] = ""Naftusya"" medicinal water of Ukrainian Carpathians and Podolia / [В.М. Шестопалов и др. ; гл. ред. В.М. Шестопалов ; Ин-т геол. наук НАН Украины и др.]. – Киев ; Черновцы : Букрек, 2013. – 598, [2] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 552-574. – ISBN 978-966-399-487-1
431.
Климкина О.И. Лингвострановедение [Книга] : русский язык : учеб. пособие для иностр. студентов-филологов / О.И. Климкина ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. – Алф. указ.: с. 292-299. – Библиогр.: с. 300-318. – ISBN 978-966-439-626-1
432.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
433.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
434.
Фернхем А. Личность и социальное поведение [Книга] = Personality and social behaviour / А. Фернхем, П. Хейвен ; [пер. с англ. Н. Мальгина]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 360 с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00037-1
435.
Літератури світу: поетика, ментальність і духовність [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013-
436.
Єременко О. Літературний образ у силовому полі синкретизму [Книга] : (на матеріалі української прози другої половини XIX - початку XX ст.) / Олена Єременко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 319, [1] с. – Бібліогр. : с. 291-319. – ISBN 978-966-2133-14-1
437.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
438.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
439.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
440.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
441.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
442.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
443.
Літописний Возвягль (дослідження 1988-2007 рр.) [Книга] / Нац. акад. наук України, Новоград-Волин. міська рада ; [редкол.: Моця О.П. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т археології Нац. акад. наук України, 2008. – 110, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-4867-0
У виданні підсумовано результати багаторічних археологічних досліджень літописного міста Возвягль. Окремо розглядаються підсумки розкопок Південного городища, системи його оборонних споруд, матеріальної культури, антропологічногог складу населення, особливостей складу диких та домашніх тварин. Матеріали вивчення Північного городища, незважаючи на порівняно невеликий обсяг, дозволяють нам зробити співставлення двох осередків літописного міста, визначити їх архітектурні та соціально-економічні особливості.
444.
Любов славетних письменників у листах і в житті [Книга] : зб. худож.-документ. нарисів / авт.-упоряд. Вітольд Кирилюк. – Київ : Криниця, 2008. – 495, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. зазнач. персоналії письменників - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серця скоряються коханню...). – ISBN 978-966-7575-88-5
Ця книга - про любов. Вона об"єднує 40 окремих розповідей з життя класиків світової літератури. До збірника увійшли: Л.Українка, І. Франко, М. Вовчок, М. Костомаров, В. Стефаник, П. Куліш, М. Коцюбинський, П. Мирний, В. Винниченко, О. Вишня, П. Тичина, Ю. Яновський, О. Гончар, В. Симоненко, Дж. Байрон, В. Гете, Г. Гейне, Стендаль, П. Меріме, Г. Флобер, Оноре де Бальзак, В. Гюго, Ж. Санд, Гі де Мопассан, А. Міцкевич, Г. Сенкевич, М. Твен, Д. Голсуорсі, Б. Шоу, П. Елюар, О. Пушкін, М. Лермонтов, О. Толстой, Ф. Тютчев, І. Тургенєв, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, О. Блок, В. Маяковський, Б. Пастернак
445.
Людина в сучасному світі [Книга] : колект. моногр. : в 3 кн. / за заг. ред. В.П. Мельника ; [редкол. В.М. Денисенко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т соціогуманіт. проблем людини Західного наук. центру Нац. акад. наук України. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-838-8 (заг.); 978-966-613-840-1 (Т. 2)
446.
Людина в сучасному світі [Книга] : колект. моногр. : в 3 кн. / за заг. ред. В.П. Мельника ; [редкол. В.М. Денисенко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т соціогуманіт. проблем людини Західн. наук. центру Нац. акад. наук України. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-838-8 (заг.); 978-966-613-927-9 (Т. 3)
447.
Людина та довкілля. Проблеми неоекології [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1999-. – ISSN 1992-4224
448.
Дудаш А.Й. Лютерська ортодоксія [Книга] : есе / А.Й. Дудаш. – Тернопіль : Дудаш. – (Серія "Трактування Протестантизму"). – ISBN 978-966-97149-0-9
449.
Магістеріум [Журнал] : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
450.
Магістеріум [Журнал] : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,