Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
452.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
453.
Маленькие рассказы о больших ученых [Книга] : юбилейный сб. избр. публикаций Н. Амосова, С. Лебедева, В. Глушкова и воспоминаний современников / [авт.-сост.: Б. Малиновский и др. ; под ред. Б. Малиновского]. – Киев : Горобец, 2013. – 399, [1] с. : ил., портр. – Библиогр в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8508-42-4
454.
Барнетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой [Книга] / Френсіс Барнетт ; [переказ Наталі Павловської ; іл. Я. Кернер-Вернер]. – Київ : АВІАЗ, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8936-82-1
455.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
456.
Маркетинг в информационном обществе [Книга] : учебник / [Белозеров С.А. и др.] ; под ред. Н.Н. Молчанова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 408 с. : табл., ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце модулей. – ISBN 978-5-9988-0160-0
457.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
458.
Волошин О.Ф. Математична економіка [Книга] : конспект лекцій та практичні заняття / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-966-439-645-2
459.
Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Діалог культур у просторі полікультурного світу" [Книга] : 9-10 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
460.
Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" [Книга] : 21-22 беpез. 2013 р. / М-во культури України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
461.
Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" [Книга] : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, за сприяння Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАН України [та ін. ; вступ. сл.: Губерський Л.В. ; організац. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 230 с.
462.
Морару В. Маятник миграции [Книга] / Виктор Морару, Валериу Мошняга, Георге Руснак ; Ин-т Европ. интеграции и Полит. наук Акад. Наук Молдовы. – Кишинэу : [б. и.], 2012. – 199, [1] c. : ил., табл., карты. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Миграция: проблемы и перспективы"). – ISBN 978-9975-57-025-1
463.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
464.
Международная финансовая система: вызовы XXI века [Книга] = International financial system: challenges of the XXI century : монография / [Бошесн Б. и др.] ; ред. и пер. М.А. Шаповалова. – Москва : Буки Веди, 2013. – 181, [1] с. – Авт. указ. на с. 3. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4465-2151-9
465.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
466.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
467.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
468.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
469.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
470.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
471.
Паламарчук Л.В. Метеорологічні прилади та вимірювання [Книга] / Л.В. Паламарчук, О.Г. Шевченко. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2012. – 122, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-97277-0-1
472.
Корлюк О.С. Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Корлюк Олександр Сергійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кіберн. ім. В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 2013
473.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
474.
Завершинский К.Ф. Методология и методика преподавания политической науки [Книга] : учебник / [Завершинский К.Ф., Радиков И.В.] ; под ред.: К.Ф. Завершинского, И.В. Радикова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 335, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0153-2
475.
Микола Васильович Багров [Книга] : [біобібліогр. покажчик] / Нац. акад. наук України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: Л.К. Чижова, В.К. Федоров ; авт. вступ. ст.: М.О. С"єдін та ін. ; переклад укр. мовою Л.В. Савченко ; переклад англ. мовою Н.В. Шевченко та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 137, [3] с., [8] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Текст укр., рос. та англ. - Сер. засн. в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-206-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,