Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Волошин О.Ф. Математична економіка [Книга] : конспект лекцій та практичні заняття / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-966-439-645-2
452.
Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Діалог культур у просторі полікультурного світу" [Книга] : 9-10 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
453.
Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" [Книга] : 21-22 беpез. 2013 р. / М-во культури України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв [та ін.] ; [редкол.: Чернець В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
454.
Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" [Книга] : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, за сприяння Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАН України [та ін. ; вступ. сл.: Губерський Л.В. ; організац. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 230 с.
455.
Морару В. Маятник миграции [Книга] / Виктор Морару, Валериу Мошняга, Георге Руснак ; Ин-т Европ. интеграции и Полит. наук Акад. Наук Молдовы. – Кишинэу : [б. и.], 2012. – 199, [1] c. : ил., табл., карты. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Миграция: проблемы и перспективы"). – ISBN 978-9975-57-025-1
456.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
457.
Международная финансовая система: вызовы XXI века [Книга] = International financial system: challenges of the XXI century : монография / [Бошесн Б. и др.] ; ред. и пер. М.А. Шаповалова. – Москва : Буки Веди, 2013. – 181, [1] с. – Авт. указ. на с. 3. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4465-2151-9
458.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
459.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
460.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
461.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
462.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
463.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
464.
Паламарчук Л.В. Метеорологічні прилади та вимірювання [Книга] / Л.В. Паламарчук, О.Г. Шевченко. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2012. – 122, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-97277-0-1
465.
Корлюк О.С. Методи з адаптацією параметрів моделей для класифікації текстової інформації [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Корлюк Олександр Сергійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кіберн. ім. В.М. Глушкова НАН України. – Київ, 2013
466.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
467.
Завершинский К.Ф. Методология и методика преподавания политической науки [Книга] : учебник / [Завершинский К.Ф., Радиков И.В.] ; под ред.: К.Ф. Завершинского, И.В. Радикова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 335, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0153-2
468.
Микола Васильович Багров [Книга] : [біобібліогр. покажчик] / Нац. акад. наук України, Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: Л.К. Чижова, В.К. Федоров ; авт. вступ. ст.: М.О. С"єдін та ін. ; переклад укр. мовою Л.В. Савченко ; переклад англ. мовою Н.В. Шевченко та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 137, [3] с., [8] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Текст укр., рос. та англ. - Сер. засн. в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-206-6
469.
Микола Янович Азаров [Книга] : біобібліогр. покажчик / Книжк. палата України ім. І. Федорова ; [уклад.: М.І. Сенченко (кер.) та ін. ; відп. ред. М.М. Ілларіонова]. – Київ : Парламент. вид- во, 2013. – 277, [2] с., [12] арк. фотогр. : табл. – Імен. покажч.: с. 229-236. - Покажч. назв: с. 237-278. – ISBN 978-966-611-896-4
470.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
471.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
472.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
473.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
474.
Режабек Е.Я. Мифомышление [Книга] : когнитивный анализ / Е.Я. Режабек. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 302, [2] с. – Библиогр.: с. 269-302. – ISBN 5-354-00174-9
475.
Міграційна політика України: практика реалізації, поблеми та перспективи [Книга] : матеріали комітет. слухань, проведених 16 черв. 2011 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ; [вступ. сл. Швеця В.Д.]. – Київ : Укрпол, 2011. – 303, [1] с. : фотогр., табл. – ISBN 978-966-8955-38-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex