Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав - учасниць Європейського Союзу [Книга] : монографія / С.Я. Лихова ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 93, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 18). – ISBN 978-966-458-497-2
402.
Назимко Є.С. Кримінальне право України: предмет, завдання, система, методологія, принципи, джерела. Кримінально-правова політика [Книга] : навч. посібник / [Назимко Єгор Сергійович] ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т. – Донецьк : Цифрова типографія, 2013. – 92, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 87-92
403.
Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту [Книга] : посібник / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – Київ : Прецедент, 2013. – 159, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Запити ; Заяви ; Клопотання ; Договори ; Скарги ; Вимоги. – (Бібліотека журналу "Адвокат"). – ISBN 978-966-520-160-1
404.
Кримінально-виконавче право України [Книга] : підручник / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 738-751 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-326-349-6
Вперше на відповідному рівні в окремих розділах висвітлюються особливості норм та правовідносин кримінально-виконавчого права, принципи кримінально-виконавчого права, діяльність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України
405.
Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні [Книга] : монографія / Н.А. Савінова ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 289, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 260-289 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-458-502-3
406.
Джужа А.О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини [Книга] : монографія / Джужа А.О., Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Гадяк Ж.В., 2013. – 193, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 136-151. – ISBN 966-89-23-16-2
407.
Кристаллография [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
408.
Кристаллография [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
409.
Культура і сучасність [Журнал] = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
410.
Культура і сучасність [Журнал] : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
411.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
412.
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции [Книга] / Н.А. Кун. – Москва : Фирма СТД, 2000. – 557, [2] с. : ил. – ISBN 5-89808-013-9
413.
Панасенко Т.М. Леся Українка [Книга] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 122, [4] с. – ISBN 978-966-97231-5-4
414.
Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите [Журнал]. – Скопje. – ISSN 0589-4981
415.
Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите [Журнал]. – Скопje. – ISSN 0589-4981
416.
Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите [Журнал]. – Скопje. – ISSN 0589-4981
417.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
418.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
419.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
420.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
421.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
422.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
423.
Лечебные минеральные воды типа "Нафтуся" Украинских Карпат и Подолья [Книга] = ""Naftusya"" medicinal water of Ukrainian Carpathians and Podolia / [В.М. Шестопалов и др. ; гл. ред. В.М. Шестопалов ; Ин-т геол. наук НАН Украины и др.]. – Киев ; Черновцы : Букрек, 2013. – 598, [2] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 552-574. – ISBN 978-966-399-487-1
424.
Климкина О.И. Лингвострановедение [Книга] : русский язык : учеб. пособие для иностр. студентов-филологов / О.И. Климкина ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. – Алф. указ.: с. 292-299. – Библиогр.: с. 300-318. – ISBN 978-966-439-626-1
425.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex