Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Нелін О.І. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010
402.
Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
403.
Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Книга] : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2011. – 211, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
404.
Економіка і менеджмент культури [Журнал] : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ
405.
Іванілов О.С. Економіка підприємства [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.С. Іванілов. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 725-727. – ISBN 978-611-01-0217-9
406.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : практикум : навчальний посібник / О.П. Дяків [та ін.] ; за ред. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: c. 299-302. – ISBN 978-966-346-906-5
407.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
408.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 1994-
409.
Лугінін О.Є. Економіко-математичне моделювання [Книга] : навчальний посібник / О.Є. Лугінін, В.М. Фомішина. – Київ : Знання, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. + Додатки: с. 327-337. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 978-966-346-544-9
410.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
411.
Юхименко П.І. Економічна історія [Книга] : навчальний посібник / П.І. Юхименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Вікар, 2012. – 344 с. – Бібліогр.: с. 339-341. – ISBN 978-966-7131-96-8
412.
Економічна теорія. Політекономія [Книга] : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; КНУТШ. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-966-346-914-0
Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
413.
Мних Є.В. Економічний аналіз [Книга] : підручник / Є.В. Мних. – Київ : Знання, 2011. – 630, [2] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 626-630. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-849-5
414.
Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Є. Плужника, І. Дніпровського та Юліана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
415.
Побережець І.І. Електроакустичний вимірювальний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Побережець І.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
416.
Шалева О.І. Електронна комерція [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-215. – ISBN 978-611-01-0152-3
417.
Дякович М.М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України [Книга] : практичний посібник / М.М. Дякович. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; Центр учбової літератури, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-617-566-055-3; 978-611-01-0204-9
418.
Еліта: витоки, сутність, перспектива [Книга] / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини ; Т-во "Знання" України ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2011. – 528 с. – ISBN 978-966-618-264-0
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
419.
Котляревський І.П. Енеїда [Книга] : [поема ; П"єси ; Листи] / Іван Котляревський ; [перед. і прим. В.О. Шевчука ; іл. А.Д. Базилевича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2011. – 473, [4] с. : іл. – (Серія "Шкiльна бібліотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5449-4
420.
Енциклопедія цивільного права України [Книга] / [Я.М. Шевченко та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін Юре, 2009. – 952 с. – (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре" / відп. ред. Шевченко Я.М.). – ISBN 978-966-313-423-9
421.
Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіоргафія [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
422.
Тиводар М.П. Етнологія [Книга] : навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / Михайло Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Ужгород : Гражда, 2010. – 499, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 497-499. – ISBN 978-966-8924-62-0
423.
Європеїзація Центральної та Східної Європи [Книга] = The europeanization of Central and Eastern Europe / [Андронова Л.Б. та ін.] ; упоряд. : Ф. Шіммельфенніг, У. Зедельмаєр ; пер. з англ. : О. Сидорчук, М. Смуток, Ю. Романишин ; [ред. О. Гончарук ; наук. ред. : О. Палій, А. Савчук]. – Київ : Юніверс, 2010. – 288 с. : табл. + Бібліогр. в доп. приложении. – (Філософська думка). – ISBN 978-966-8118-70-8
424.
Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Книга] : навчальний посібник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 760 с. : іл. – Бібліогр.: с. 716-757. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-937-9
425.
Європейські перспективи [Журнал] = The European Perspectives : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex