Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Бюлетень КІУСу [Журнал] / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
252.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
253.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : офіційне видання. – Київ, 1999-
254.
Шейко Н.Л. В"язкопружні властивості льоду в околі точки плавлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Шейко Н.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
255.
Олійник В.В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в системах LTE [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Олійник В.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
256.
Наорс Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів широкосмугових систем безпроводового зв"язу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Наорс І. Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
257.
Демиденко Г.Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый [Книга] : научно-популярный очерк / Г.Г. Демиденко. – Харьков : Право, 2011. – 328 с., [16] с. илл. – Библиогр.: с. 305-309. – ISBN 978-966-458-220-6
258.
Фрай Н. Великий код: біблія і література [Книга] = The great code. The Bible and literature / Нортроп Фрай ; з англ. пер. І. Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 360, [2] с. – ISBN 978-966-8853-04-3
"Великий код” – це книга про взаємозв’язки Біблії і західної літератури, про тисячолітні впливи Біблії на творчу уяву. Як і саму Біблію, книжку укладено за принципом дзеркального відображення. Друга її частина у зворотному порядку поглиблює і розвиваєідеї першої – про мову і переклад, про міф і метафору, про об’явлення, про час, рух у часі та перемогу над часом. Біблія залишається невідомою книгою навіть для найретельніших читачів, і небагато кому зі знавців літератури вдалося у ХХ ст. сказати про Біблію щось більше і краще.
Для літературознавців, культурологів, філософів, теологів, усіх, кого цікавлять таємниці великого коду Біблії.
259.
Весела Січ [Журнал] : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя
260.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права [Журнал] : навуковы часопіс. – Мінск : БДУ
  № 2. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
261.
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка [Журнал] : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск : БДУ
  № 1. – 2011. – резюме - рос., англ. мовами
262.
Вестник Белорусского государственного университета. Серия 1. Физика. Математика. Информатика [Журнал] : научный журнал. – Минск : БГУ
  № 2. – 2011
263.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Scientific journal herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 1993-
264.
Вестник Московского государственного университета культуры и искусства [Журнал] : научный журнал. – Химки, 2002-. – ISSN 1997-0803
265.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12. Политические науки [Журнал] / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва
  № 2. – 2011. – резюме рос.,англ. мовами
266.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13. Востоковедение [Журнал] : научный жырнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки МГУ. – Москва
  № 3. – 2011
267.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
268.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18. Социология и политология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 3. – 2011. – мова резюме англ.,рос.
269.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Фак. иностранных яз. и регионоведения МГУ. – Москва
  № 3. – 2011. – мова резюме англ., рос.
270.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20. Педагогическое образование [Журнал] : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва
  № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
271.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6. Экономика [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
272.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7. Философия [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 4. – 2011
273.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; Филол. фак. МГУ. – Москва
  № 4. – 2011. – резюме англ.,рос.
274.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
275.
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История [Журнал] : научно-теоретический журнал. – Санкт-Петербург
  Вып. 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex