Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Білякович Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
477.
Історії літератури [Книга] : [зб. статей] / Центр гуманіт. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; [упоряд. : О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська]. – Київ ; Львів : Смолоскип ; Літопис, 2010. – [184, 184] с., розд. паг. : іл. – У кожному розвороті одна сторінка перевернута. – ISBN 978-966-2164-19-0
Зміст кн.: Можлива історія "галицької літератури" / Ю. Прохасько. Концепт як сюжет (від Сковороди до Шевченка) / Р. Чопик. Німецькомовна поезія Буковини як історико-літературний феномен / П. Рихло. Література галицька, слобідська та інші: коекзистенції / Л. Ушкалов. Історія літератури і здоровий глузд / М. Павлишин. Література в історії та історіографії / А. Заярнюк. Мутанти і агатові комахи: багатокультурність, ностальгія та історія галицької літератури / І. Юник. Нищівність історії літератури / Ю. Ємець-Доброносова. Дилеми української історіографії / Я. Поліщук. Канон та альтернатива: досвід літератури ХХ століття / А. Біла. Чи можлива історія "галицької літератури"? / Ю. Прохасько.
478.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
479.
Палеха Ю.І. Історія діловодства. (Документознавчий аспект) [Книга] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2011. – 323, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-312. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-2609-02-8
480.
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX століття [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н.І. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 3-є вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 487, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 475-487. – ISBN 978-966-364-913-9
481.
Брокгауз Історія Німеччини у світлинах [Книга] = Deutsche Geschichte in Schlaglichtern / Брокгауз ; пер. з нім. : І. Андрущенко, Л. Сандига, О. Кислюк ; [ред. С. Вишенський ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2010. – 567 с. : іл. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-75-3
482.
Ганницький І.В. Ймовірнісно-часова структура потоків викликів на телекомунікаційних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький І.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
483.
Палеха Ю.І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) [Книга] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – (Вид. 5-е, переробл. і допов.). – Київ : Ліра-К, 2011. – 476 с. : табл. – Бібліогр.: c. 455-473. – (Серія посібників "Культура діловодства"). – ISBN 978-966-2174-00-7
484.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
485.
Кіндер Т.Д. Каталітичне окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Т.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
486.
Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американськиих статей у галузі електроніки) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Шаля О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
487.
Шапошников С.В. Качественные свойства стационарных распределений и переходных вероятностей диффузионных процессов [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Шапошников С.В. ; Математический ин-т РАН им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011
488.
Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
489.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
490.
Водолазька Н.О. Кислотність і сольватація в організованих розчинах: диференціююча дія наночастинок у ліофільних дисперсіях [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Водолазька Н.О. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
491.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
492.
Ткач М.М. Клечальний міст [Книга] : джерела української міфології / Микола Ткач, Надія Данилевська ; [ред. О.О. Лисенко ; худож. Н.О. Данилевська]. – Київ : Снива, 1995. – 191, [9] с., [8] арк. іл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 5-301-01754-3
493.
Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
494.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 : государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-80-7(т.9). – ISSN 0201-6354
495.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
496.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
497.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
498.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
499.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
500.
Кодекс адміністративного судочинства України [Книга] : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2011. – 168 с. – ISBN 978-966-458-238-1
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,