Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Кислиця Д. Граматика української мови [Книга] / Дмитро Кислиця. – Вид. 5-е. – Торонто : [Компас]
377.
Грамматика английского языка [Книга] : пособие для студентов педагогических институтов и университетов / В.Л. Каушанская [и др.]. – Киев : ИНКОС, 2009. – 319, [1] с. – Текст англ. - Части: 1. Морфология ; 2. Синтаксис. – ISBN 978-966-8347-88-7
378.
Карташов Ю.М. Граничні теореми для різницевих адитивних функціоналів від ланцюгів Маркова [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Карташов Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
379.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
380.
Михайлов Л.М. Деловой немецкий язык [Книга] = Deutsche Wirtschaftssprache : бизнес, маркетинг, менеджмент : учебное пособие для вузов / Л.М. Михайлов, Г. Вебер, Ф. Вебер. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Астрель ; АСТ, 2004. – 302, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. нем. – ISBN 5-17-014887-9
381.
Мора Т. День у день [Книга] = Alle tage / Терезія Мора ; пер. з нім. Х. Назаркевич. – Львів : Літопис, 2009. – 456 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та нім. мовах. – ISBN 978-966-7007-74-4
Роман сучасної німецької письменниці, відзначений 2005 року Премією Ляйпцизького книжкового ярмарку, – це метафоричний твір-лабіринт про мовчазного десятимовного чоловіка,прагнення любові і почуття сорому, пост-вавилонський хаос сучасної Європи мігрантів, трагічне невміння людей порозумітися і їхні пошуки ідентичності.
382.
Полякова Г.П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Полякова Г.П. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011
383.
Держава та регіони. Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
384.
Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
385.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
386.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
387.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
388.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
389.
Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Юрковська М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
390.
Бунькова Е.Ю. Дифференциально-геометрические задачи теории сигма-функций и приложения [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бунькова Е.Ю. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011
391.
Брижак О.В. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Брижак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
392.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
393.
Швецова-Водка Документознавство [Книга] : словник-довідник термінів і понять : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. + Додатки: с. 231-289. – Бібліогр.: с.312-317. – ISBN 978-966-346-654-5
394.
Палеха Ю.І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) [Книга] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 509, [3] с. – Бібліогр.: с. 497-508. – (Серія "Культура діловодства"). – ISBN 966-7942-14-7
395.
Дяченко М. Долина совісті [Книга] : [роман] / Марина та Сергій Дяченки ; [відп. за вип. : Н. Кудринецька, М. Сапко]. – Київ : Зелений пес, 2008. – 336 с. – (Серія "Світи Марини та Сергія Дяченків"). – ISBN 978-966-2938-42-5
396.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
397.
Зеленецький В.С. Дослідче провадження про вчинений злочин [Книга] : науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 128 с. – Бібліогр.: с. 114-125. – ISBN 978-966-458-152-0
398.
Ерхов А.В. Дремлющие башни [Книга] : роман / Антон Ерхов ; [худож.-оформ. Е.В. Вдовиченко]. – Харьков : Фолио, 2010. – 279, [9] с. – (Серия "Харьковская проза"). – ISBN 978-966-03-4995-7
399.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
400.
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Драмы. Поэмы. Сказки [Книга] / Александр Пушкин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 560 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5328-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex