Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Кудрявцев Д Л. Краткий курс математического анализа. [Книга] : [учеб. для студ. физ.-мат. и инженер.-физ. спец. вузов] / Д Л. Кудрявцев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : ФИЗМАТЛИТ. – ISBN 5-9221-0185-4
377.
Криминалистика и судебная экспертиза [Журнал] : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 1964-. – ISSN 0130-2655
378.
Ярошенко О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ярошенко Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
379.
Кримінальне право. Особлива частина [Книга] : підручник для ВНЗ / [Беніцький А.С. та ін.] ; за ред. О.О. Дудорова , Є.О. Письменського ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Дакор, 2013. – 784, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 784 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-19-5
380.
Карпенко М. Купальські вогні [Книга] : лірика 1991-1993 / Микола Карпенко ; [ред. П. Засенко ; худож. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 211, [1] с. : іл. – ISBN 966-8387-04-Х
381.
Ландшафтна екологія [Книга] : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Київ : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-167. – ISBN 978-966-2393-22-4
382.
Исаченко А.Г. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование [Книга] / А.Г. Исаченко ; С.-петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Изтадельство Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. – 317, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 312-318. – ISBN 978-5-288-04836-4
383.
Латинский язык [Книга] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Филология", специальности "Латинский язык" / [В.Н. Ярхо и др.] ; под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Высшая школа, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - На обл. указ. только один авт.: Ярхо В.Н. – ISBN 5-06-004216-2
384.
Лурия А.Р. Лекции по общей психологии [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / А.Р. Лурия. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. – 319, [1] с. : табл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-559-5
385.
Дочинець М.І. Лис у винограднику [Книга] : роман / Мирослав Дочинець. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 288, [2] с. – ISBN 978-966-2151-37-4
Роман Мирослава Дочинця про чоловіка незвичайної долі й унікального хисту, який шукає в провінції свої загублені сліди, а знаходить сенс життя, нові цінності й нове кохання. Роман читається на одному подиху, залишаючи відчуття подарованої долею любовноїпригоди. Тут є все — шляхетний стиль, тонка дотепність, призабутий романтизм, детективна інтрига, непідробна читабельність.
386.
Литературная учёба [Журнал] : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
387.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
388.
Літературознавчі обрії Праці молодих учених [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
389.
Літературознавчі обрії Праці молодих учених [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
390.
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
391.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
392.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
393.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
394.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
395.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
396.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
397.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
398.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
399.
Пономарьова Ю.В. Логістика [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.В. Пономарьова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 189, [3] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 180-188. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 966-8253-67-1
400.
Щербина О.Ю. Логічний аналіз юридичної аргументації [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.06 / Щербина Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,