Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Лизанчук В.В. Шевченкове слово [Книга] : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 182, [2] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 174-180. – ISBN 978-617-10-0087-2
Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Шановний читачу! Нехай Господь Бог оберігає Вас від зла, благословляє на Добро і Доброчинство заради збереження, розвитку, зміцнення, утвердження соборної, незалежної української України. З повагою Василь Лизанчук. 10.04.2014 р.
727.
Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України [Книга] = Ukraine: effective land resources management at the local level. – Київ : ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2005. – 335, [1] с. : іл., табл. – Коротка версія англ.: с. 239-330. – Бібліогр.: с. 334-335. – ISBN 966-7936-40-6
728.
Слабошпицький М.Ф. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші [Книга] : біографія, оркестрована на дев"ять голосів / Михайло Слабошпицький ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 343, [3] c. : іл., портр. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-007-0
729.
Галич В.М. Щоб слово жило... [Книга] : монографія / Валентина Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 443, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст., розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-617-336-5
Бібліотеці Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка з побажанням її читачам творчих і наукових успіхів. 29.04.14. Підпис.
730.
Экспериментальная психология [Книга] : [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2007. – 490, [1] с. : ил., табл. – На обл.: Научные методы в психологии. Проблема измерения ; Мир экспериментальных методик ; Организация экспериментальных исследований ; Проблемы проведения эксперимента. – Библиогр.: c. 489-490, в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Хрестоматия). – ISBN 978-5-94807-040-7
731.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
732.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
733.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
734.
Энерготехнологии и ресурсосбережение [Журнал] : научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины. – Киев, 1960-. – ISSN 0235-3482
735.
Скакун О.Ф. Юридическая деонтология [Книга] : учебник для студ. вузов / О.Ф. Скакун. – изд. 2-е, с изм. и доп. – Харьков : Эспада, 2006. – 383, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7870-94-4
736.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
737.
Прилипко О.С. Юридична природа і зміст нестандартних трудових договорів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прилипко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
738.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-. – ISSN 2308-9636
739.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-. – ISSN 2308-9636
740.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ : Юстініан, 2002-
741.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ : Юстініан, 2002-
742.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
743.
Лаврентьев Б.П. Японско-русский и русско-японский словарь [Книга] : ок. 15 000 слов и словосочетаний в каждой части / Б.П. Лаврентьев, С.В. Неверов. – 8-е изд., стер. – Москва : Русский язык ; Медиа, 2007. – 863, [1] с. – Парал. тит. л. яп. – ISBN 978-5-9576-0318-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,