Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Січинський В. Чужинці про Україну [Книга] / Володимир Січинський ; [передм. та післямова М. Слабошпицького ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 249, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-96-1
Книга містить огляд відгуків чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється відомостям про Запорозьку Січ періоду Б. Хмельницького, гетьмана І. Мазепи. Наводяться цікаві дані про побут і етнографію українського народу. Друкується за виданням: Січинський В. ‘Чужинці про Україну’ – Авсбург, 1946р.
727.
Лизанчук В.В. Шевченкове слово [Книга] : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 182, [2] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 174-180. – ISBN 978-617-10-0087-2
Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Шановний читачу! Нехай Господь Бог оберігає Вас від зла, благословляє на Добро і Доброчинство заради збереження, розвитку, зміцнення, утвердження соборної, незалежної української України. З повагою Василь Лизанчук. 10.04.2014 р.
728.
Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України [Книга] = Ukraine: effective land resources management at the local level. – Київ : ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2005. – 335, [1] с. : іл., табл. – Коротка версія англ.: с. 239-330. – Бібліогр.: с. 334-335. – ISBN 966-7936-40-6
729.
Слабошпицький М.Ф. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші [Книга] : біографія, оркестрована на дев"ять голосів / Михайло Слабошпицький ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 343, [3] c. : іл., портр. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-007-0
730.
Галич В.М. Щоб слово жило... [Книга] : монографія / Валентина Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 443, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст., розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-617-336-5
Бібліотеці Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка з побажанням її читачам творчих і наукових успіхів. 29.04.14. Підпис.
731.
Экспериментальная психология [Книга] : [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2007. – 490, [1] с. : ил., табл. – На обл.: Научные методы в психологии. Проблема измерения ; Мир экспериментальных методик ; Организация экспериментальных исследований ; Проблемы проведения эксперимента. – Библиогр.: c. 489-490, в конце ч. и в подстроч. примеч. – (Хрестоматия). – ISBN 978-5-94807-040-7
732.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
733.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
734.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
735.
Энерготехнологии и ресурсосбережение [Журнал] : научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины. – Киев, 1960-. – ISSN 0235-3482
736.
Скакун О.Ф. Юридическая деонтология [Книга] : учебник для студ. вузов / О.Ф. Скакун. – изд. 2-е, с изм. и доп. – Харьков : Эспада, 2006. – 383, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7870-94-4
737.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
738.
Прилипко О.С. Юридична природа і зміст нестандартних трудових договорів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прилипко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
739.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-. – ISSN 2308-9636
740.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-. – ISSN 2308-9636
741.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ : Юстініан, 2002-
742.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ : Юстініан, 2002-
743.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
744.
Лаврентьев Б.П. Японско-русский и русско-японский словарь [Книга] : ок. 15 000 слов и словосочетаний в каждой части / Б.П. Лаврентьев, С.В. Неверов. – 8-е изд., стер. – Москва : Русский язык ; Медиа, 2007. – 863, [1] с. – Парал. тит. л. яп. – ISBN 978-5-9576-0318-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex