Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Українсько-корейський тематичний словник [Книга] : [бл. 12 000 термінів] / [уклад.: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 311, [1] с. – Парал. назва корейською мовою. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
677.
Українсько-латинський та латинсько-український словник [Книга] : [бл. 7 000 слів] / [уклад.] Лариса Бойцун. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 159, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автор. – ISBN 978-966-1516-87-7
678.
Українсько-німецький розмовник [Книга] / [уклад.]: М.М. Герасимчук, О.М. Герасимчук, Н.Б. Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 187, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – ISBN 978-966-1516-87-7
679.
Українсько-угорський тематичний словник [Книга] = Ukran-magyar tematikus szotar : [бл. 16 000 термінів] / [уклад.: В.П. Густей, В.М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 331, [1] с. – ISBN 978-966-1516-38-9
680.
Кучерявий В.П. Урбоекологія [Книга] : підручник / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 439, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 437-439. – Бібліогр.: с. 436. – ISBN 5-7773-0907-0
Висвітлюється процес урбанізації природного сере-довища і його негативні наслідки. Урбоекологія як наука про міські біоценози розглядає міські еко-системи та методи моніторингу міських екосистем.
Підручник для студентів природничих і архітектур-но-будівельних спеціальностей вищих навчальних за-кладів.
681.
Учебник современного испанского языка [Книга] = Espanol En Vivo : [с ключами] / Георгий Нуждин, Кармен Марин Эстремера, Палома Мартин Лора- Тамайо, [сост. ключей М.И. Кипнис]. – 9-е изд. – Москва : АФРИС-пресс, 2009. – 521, [1] с. : ил., табл. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-3625-1
682.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьк. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
683.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьк. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
684.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьк. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
685.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
686.
Ильин В.В. Философия для студентов технических вузов [Книга] / В.В. Ильин. – Москва [и др.] : Питер, 2004. – 361, [2] с. – Имен. указ.: с. 362. - На обл. также: Онтология; Философская антропология; Гносеология и методология научного познания; Социальная философия. – Библиогр.: с. 360-361. – (Краткий курс). – ISBN 5-94723-807-1
687.
Фізична географія та геоморфологія [Журнал] = Physical geography and geomorphology : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
688.
Фізична географія та геоморфологія [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
689.
Сосна В.П. Філософія [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Сосна В.П. – вид. 3-тє, випр. і допов. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 395, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-330-150-1
690.
Данильян О.Г. Філософія [Книга] : підручник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – Харків : Право, 2011. – 309, [3] с. – Предм. покажч.: с. 302-306. – Бібліогр.: с. 295-301. – ISBN 978-966-458-183-4
691.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
692.
Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть [Книга] : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв; [Конверський А.Є. та ін. ; за заг. ред. А.Є. Конверського, В.А. Бугрова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-594-988-8
693.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
694.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
695.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
696.
Фітотерапія [Журнал] : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2002-
697.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
698.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
699.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
700.
Дядищева-Росовецька Фольклор. Мова. Поетична мова [Книга] : посібник до спецкурсу "Лінгвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання" / Ю. Дядищева-Росовецька. – Київ : [Фітосоціоцентр], 2005. – 128 с. : табл. – Бібліогр.: с. 117-127. – ISBN 966-306-097-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex