Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Сучасна українська мова. Синтаксис [Книга] : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0140-4
627.
Сучасний захист інформації [Журнал] = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
628.
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони [Журнал] = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
629.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
630.
Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров"я людини [Журнал] : збірник наукових праць : спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Гос. учеб. заведение "Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко". – Кам"янець-Подільський
631.
Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров"я людини [Журнал] : збірник наукових праць : спільне українсько-молдавське міжнародне наукове видання / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Гос. учеб. заведение "Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко". – Кам"янець-Подільський
632.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
633.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
634.
Логвин Ю.Г. Таємна перлина [Книга] / Юрій Логвин ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 190, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-41-1
635.
Баскаков В.Ю. Танатотерапия: теоретические основы и практическое применение [Книга] / В.Ю. Баскаков ; АНО "Ин-т танатотерапии". – Москва : Институт общегуманитарных исследований ; В. Секачев, 2007. – 170, [4] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр. – Библиогр.: с. 111-117. – (Современная психология: теория и практика). – ISBN 978-5-88230-196-4
636.
Теория и практика планирования культурного ландшафта [Книга] : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Саранск, ноябрь 2010 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Мордов. гос. ун-т им. Н.П. Огарева, Отд-ние всерос. обществ. организации "Рус. геогр. о-во" в Респ. Мордовия ; [редкол. : А.А. Ямашкин (отв. ред.) и др.]. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 2010. – 131, [1] с. : карт. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7103-2405-9
637.
Шарков Ф.И. Теория коммуникации (базовый курс) [Книга] : [учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 350400 "Связи с общественностью"] / Ф.И. Шарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : РИП-холдинг, 2004. – 245, [1] с. – Библиогр.: с. 196, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Интегрированные маркетинговые коммуникации : ИМК). – ISBN 5-900045-7
638.
Термінологічний довідник з довкілля [Книга] / М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : [б. в.], 2012. – 300 с. : табл. – Покажч.: с. 246-272. – Бібліогр.: с. 243-245
639.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
640.
Техноекологія [Книга] : навч. посіб. для підгот. спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Бондар О.І. [та ін. ; за ред. В.М. Боголюбова]. – Херсон : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 312, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 311-312. – ISBN 978-966-2393-42-2
641.
Технология приборостроения [Журнал] : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
642.
Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ [Книга] : начальный курс : учеб. пособие для студ. ВНЗ, обучающихся по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко ; [гл. ред.: Екатерина Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 284-288. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-5-94157-655-5
643.
Ярмоленко Г.В. Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини XIX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013
644.
Єшкілєв В. Тінь попередника [Книга] : роман : у 2 ч. / Володимир Єшкілєв ; [передм. О. Дворецька]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 393, [4] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-009-4
Роман "Тінь попередника" – перший з трилогії "Фаренго", що виходить в серії інтелектуальних романів "Червоне та чорне", є прикладом абсолютної позажанрової інтеграції почуттів, відчуттів і вчинків. Бо що є реальністю, а що фантастикою – на це навряд чи хтось зможе відповісти.
645.
Артамонов Б.Б. Топографія з основами картографії [Книга] : навч. посібник / Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-001-7
646.
Іваничук Р. Торговиця [Книга] : роман / Роман Іваничук ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 275 с. – ISBN 978-617-605-003-2
У Фолкнера — Йокнапатофа. У Маркеса — Макондо. В Іваничука — Коломия. Коломия — це навіть не літературна планета, а всеосяжний космос. «Я дуже люблю цей твір, дуже довго працював над ним. Назву творові я дав «Торговиця», бо хто тільки не торгував нами»,— каже Роман Іваничук.
647.
Крим А. Труба [Книга] : [роман] / Анатолій Крим ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 318, [2] с. – Кн. опис. частково за обкл. – ISBN 978-966-2151-18-3
648.
Трудове право [Книга] : підручник / [В.В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 485-486. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
649.
Олішевська Ю.А. Туристсько-краєзнавча діяльність і моніторинг географічного середовища [Брошура] : навч.-метод. комплекс / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17
650.
Макаров Ю.В. Ты не один ! [Книга] : из новейшей истории укр. телевидения / Ю. Макаров, О. Герасимьюк, С. Чернилевский ; [худож.-оформ.: Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио, 2004. – 301, [3] с., [16] л. цв. фотоил. : ил. – Авт. на обл. не указаны. – ISBN 966-03-2720-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex