Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
452.
Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
453.
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : КНТУ
  вип. 25. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
454.
Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова [Журнал] : періодичний науковий збірник з радіотехніки та телекомунікацій, електроніки, еконоиіки та управління підприємствами (економіка зв"язку). – Одеса, 1933-. – ISSN 0131-8675
455.
Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
456.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал]. – Київ, 1994-
457.
Нафтогазова галузь України [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2013-
458.
Нафтогазова галузь України [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2013-
459.
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2013 року [Книга] / НАН України ; [уклад.-упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 543, [3] с. – Покажч.: с. 534-544. – ISBN 978-966-360-256-1
460.
Гальчук О.В. "...Не минає міт!". Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років [Книга] / Оксана Гальчук. – Чернівці : Книги - XXI, 2013. – 551, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-614-044-3
461.
Степула Н. Небо (не) сповідане. Все (і) ніщо [Книга] : роман-андрогін / Надія Степула ; [худож. оформ. І. Женченко]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 299, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-85-5
462.
Кіца М.О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кіца Мар"яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
463.
Корсак І. Немиричів ключ [Книга] : роман / Іван Корсак ; [післям. І. Гирич ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 206, [2] с. : іл. – (Українська Кліо). – ISBN 978-617-605-009-4
464.
Плещенко К.В. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування [Дисертація] : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013
465.
Шкляр В. Нікуб (Кров кажана) [Книга] : роман / Василь Шкляр ; [худож.-оформ. І. Женченко ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 253, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-55-8
«Нікуб» — наймістичніший і «найжахливіший» роман Василя Шкляра про народження диявола в нашому кримінальному суспільстві. Вишукана детективна історія, відверта еротика, окультний шарм — це тільки гіпнотична форма, в яку автор «Чорного Ворона», як завжди, зодягає глибокий соціальний та філософський зміст.
466.
Короненко С.А. Нічний політ [Книга] : лірика / Світлана Короненко ; [передм.: Базилевський В.О. ; іл.: Н. Бучель]. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 160 с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-36-7
467.
Новий довідник. Українська мова. Українська література [Книга] / [працювали: М. Радишевська та ін. ; відп. ред. Н. Крупчан, Т. Корольова]. – 5-е вид. – Київ : Казка, 2009. – 863, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 849-858. – Бібліогр.: с. 443-444, с. 845-848. – ISBN 978-966-8055-08-9
468.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
469.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
470.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
471.
Лисецька О.М. Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лисецька Оксана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. інститут". – Київ, 2013
472.
Новый журналист [Книга] : как освоить медиапрофессию : интересное учеб. пособие / Ассоц. "Новомедиа" ; [под общ. ред. Руслана Кухарчука ; ред.-сост. З. Никитюк]. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2014. – 199, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2665-21-5
473.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
474.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
475.
Короновский Н.В. Общая геология [Книга] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 020300 (511000) - "Геология" и всем геол. спец. / Н.В. Короновский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – 2-е изд. – Москва : Книжный дом Университет, 2010. – 525, [1] с., [13] л. фот. : фот. – Предм. указ.: с. 514-520. – Библиогр.: с. 522-525. – ISBN 978-5-98227-682-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex