Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Йовенко С.А. Любов і Смерть [Книга] : вибрана лірика 1963-2010 / Світлана Йовенко. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 697, [23] с. : портр., фот. – ISBN 978-966-2151-65-7
402.
Гужва В.Ф. Люстро [Книга] : вірші / Валерій Гужва ; [вид. рада: В. Баранов]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 117, [3] с. : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-966-317-5
403.
Маршал Вінграновський [Книга] : книга про поета (спогади, есеї, листи, інтерв"ю) / [передм., упоряд. П. Вольвача ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 479, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 476-477. – ISBN 978-617-605-009-4
Вінграновський існував в однині. І в житті, і в літературі. Ми тільки починаємо осягати цей феномен. Феномен одного з найбільших українських поетів другої половини XX століття. Ця книжка – спроба наближення до феномену Вінграновського, крок до його розуміння.
404.
Иванов В.Ф. Массовая коммуникация [Книга] / В.Ф. Иванов. – Киев : Академия Украинской Прессы, Центр Свободной прессы, 2013. – 899, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 900-901. – Библиогр. : с. 850-899. – ISBN 978-966-2123-40-1
405.
Математична економіка [Книга] : навч. посібник / Т.В. Блудова [та ін. ; редкол.: В.Я. Кардаш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 464, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-459. – ISBN 978-966-483-183-0
406.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
407.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
408.
Шак Х. Международное гражданское процессуальное право [Книга] = Internationales Zivilverfahrensrecht : учебник / Х. Шак ; [пер. с нем. Е.В. Гречишникова]. – Москва : БЕК, 2001. – 518, [2] с. – Парал. тит. л. нем. - Предм. указ.: с. 497-519. – Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. – (Гражданское и экономическое право Германии / изд. серии В. Бергманн ; кн. 1). – ISBN 5-85639-299-X
409.
Лукашук И.И. Международное право. Общая часть [Книга] : учеб. для студ. юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2008. – 415 с. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Библиотека студента). – ISBN 978-5-466-00103-7
410.
Международное частное право [Книга] : учебник / [Ануфриева Л.П. и др.] ; под ред Г.К. Дмитриевой ; [М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 687, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-00007-4
411.
Менеджмент готелю [Книга] : економіко-організаційні аспекти : навч. посібник / Роглєв Х.Й. [та ін.] ; за заг. ред. Г.Б. Муніна ; Мукач. держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2011. – 442, [1] с. : табл. – Присвячується 50-тій річниці трудової діяльності в сфері туризму академіка "Академії туризму України" Христо Йосипович Роглєва. – Бібліогр.: с. 437-441. – ISBN 978-966-351-304-1
412.
Соколіна О.В. Ментальні засади української літературної мови [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Соколіна Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
413.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
414.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
415.
Бесчасний С.П. Механізми адаптації до стресу дітей 7-11 років викликаного вродженою сенсоневральною туговухістю [Дисертація] : Дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / С.П. Бесчасний ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : [б. в.], 2013
416.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
417.
Вулф В. Миссис Дэллоуэй [Книга] / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2012. – 223, [1] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0076-2
418.
Шнирков О.І. Міжнародні економічні відносини [Книга] : конспект лекцій / Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 3-є вид. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2012. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-250
419.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
420.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
421.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
422.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
423.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
424.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
425.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex